Wywiad Kompetencyjny – szkolenie wrzesień 2019

W dniach 24 i 25 września 2019 r. w naszej siedzibie w Warszawie ekspert BIGRAM  poprowadzi kolejne szkolenie:

Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacji

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i wzięcia udziału!

Szkolenie skierowane jest do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych lub przygotowują się do roli rekrutera i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Cel szkolenia: 

 • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
 • Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
 • Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
 • Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji
BIGRAM szkolenie

Metodologia:

 • Szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
 • Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
 • Do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
 • Zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
 • Szkolenie poprowadzą doświadczeni konsultanci i eksperci ds. rekrutacji w BIGRAM S.A.

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

W PROGRAMIE:

 • WIZERUNEK FIRMY
 • PROCEDURA REKRUTACYJNA
 • DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTACYJNYCH
 • ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 • WYWIAD KOMPETENCYJNY
 • SPRAWDZENIE REFERENCJI
 • ZAKOŃCZENIE PROCESU
 • JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI

W tej edycji szkolenia trenerką będzie:

Dorota Kowalewska, Dyrektor Regionu Poznań i Wrocław, Członek Zarządu BIGRAM S.A.

Posiada doświadczenie między innymi jako Dyrektor Operacyjny w firmach outsourcingowych oraz Kierownik Centrum Obsługi Klienta międzynarodowych linii lotniczych. Prowadziła zróżnicowane projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. W zakresie rekrutacji i selekcji pracowników realizowała projekty na stanowiska liniowe, specjalistyczne i menedżerskie, projekty zwiększające zaangażowanie pracowników, w tym badania satysfakcji pracowniczej, projekty badające powody oraz zmniejszające rotację pracowników. Prowadziła szkolenia z zakresu rekrutacji, wywiadu kompetencyjnego, obsługi klienta, sprzedaży oraz aktywnego poszukiwania pracy. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja – psychologia pracy i organizacji.

W celu poznania szczegółów i zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt:

Michał Sulis

michal.sulis@bigram.pl
tel.: +48 (22) 646 94 94

Scroll to Top