Trendy i Wyzwania, Kryzys i Współpraca, Talent i Organizacja, Outplacement a Biznes. Rozwiązania HR – wiosna 2012 (III edycja)

Program tegorocznej edycji Rozwiązań HR jest związany z trwającym globalnym kryzysem, który utrudnia planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji także w przedsiębiorstwach. Od działów HR wymaga się podejmowania szybkich i przemyślanych decyzji. Nie jest to łatwe w czasach, gdy ważne zmiany organizacyjne muszą iść w parze z szybko i stale   zmieniającym się gospodarczym i prawnym otoczeniem organizacji. W tym roku, 17 kwietnia w Hotelu Radisson Blu spotka się kilkuset praktyków i ekspertów HR.Niezależnie od branży i rodzaju działalności, a także wielkości firmy i zatrudnienia  problem ten istniał od zawsze. Trudno jest bowiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale można pokusić się o wyłonienie kilku istotnych wskazówek, co należy robić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia i zatrzymania najbardziej efektywnych osób w organizacji. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Mark Royal, Senior Principal Hay Group Insight – działu prowadzącego badania opinii wśród klientów i pracowników firm. Ściśle współpracuje z klientami na wszystkich etapach projektów badawczych – od planowania i projektowania poprzez wykorzystanie wyników i ich komunikowanie. Odgrywa również kluczową rolę w corocznym badaniu Hay Group World Most Admired Companies realizowanym we współpracy z magazynem Fortune, którego celem jest identyfikacja Najbardziej Podziwianych Firm. Współautor Książki “Wróg zaangażowania. Skończ z frustracją pracowników I uwolnij cały ich potencjał”.

Royal_Mark_2
”W trakcie sesji wyjaśnię, czym jest frustracja w pracy, jakie są jej negatywne skutki dla poszczególnych osób i organizacji, w jaki sposób diagnozować tę frustrację i jej podstawowe przyczyny we własnym zespole, a także jak tworzyć strategie efektywnych działań wspierających wyższe poziomy aktywności i w pełni wykorzystywać potencjał pracowników.”Mark Royal, Senior Principal Hay Group Insight

Mark Royal wystąpi podczas sesji plenarnej, a następnie weźmie udział w dyskusji wspólnie z polskimi dyrektorami personalnymi. Temat jego wystąpienia to: „Wrogowie zaangażowania. Jak walczyć z frustracją pracowników i uwolnić cały ich potencjał”. W ramach jednego dnia, w kilku ścieżkach tematycznych poprowadzone zostaną krótkie warsztaty, interaktywne spotkania z praktykami i ekspertami HR oraz panele dyskusyjne. Wszystko po to aby uczestnicy mogli uzyskać odpowiedź na pytania z którym zmagają się w życiu zawodom oraz praktyczną wiedzę jak działać w sytuacji nowych wymagań na zmieniającym się rynku. W tegorocznej wiosennej edycji Rozwiązań HR zaproponujemy cztery ścieżki tematyczne:

 • KRYZYS i WSPÓŁPRACA to ścieżka tematyczna mówiąca o rozwiązaniach, które sprawdzą się w środowisku o dużej zmienności i złożoności, w centrum uwagi znajdą się sytuacje kryzysowe i współpraca HR z innymi funkcjami organizacji;
 • TALENT i ORGANIZACJA to ścieżka poświęcona tematyce budowania i wdrażania zintegrowanego podejścia do zarządzania talentami w organizacjach, z perspektywy specjalistów HR, liderów i indywidualnych talentów;
 • TRENDY i WYZWANIA – w tej ścieżce zaprezentujemy studia przypadków i wyniki badań, które, na przykładzie już stosowanych w Polsce i za granicą rozwiązań, wskazują na wyraźne trendy i wyzwania w rozwoju dziedziny Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM);
 • OUTPLACEMENT a BIZNES to ścieżka tematyczna poświęcona praktycznym aspektom redukcji zatrudnienia, z wyszczególnieniem kwestii prawnych, skupiająca się także na temacie Employer Brandingu, o którym należy pamiętać zarówno w czasie rekrutacji, jak i zwolnień.

W trakcie ścieżek tematycznych, podczas przerw networkingowych, a także na radiowej kanapie, kilkudziesięciu ekspertów i praktyków zaprosi uczestników do dialogu. Oto przykładowe zagadnienia:

 • Wdrożenie zarządzania talentami w organizacji usługowej – studium przypadku przedstawiające podjęte działania i ich efekty z perspektywy 3 lat od wdrożenia.
 • Studium przypadku procesu outplacementu grupowego przeprowadzonego w Ruch SA.
 • Jakich liderów potrzebują organizacje? Jak można rozwijać przywództwo na poziomie strategicznym, zespołowym i operacyjnym.
 • Rekrutacja i rozwój wg międzynarodowych wytycznych AC/DC. Praktyka nie spełnia standardów.
 • Dziel i Łącz. Doświadczenia z łączenia działów w dużej firmie.
 • Rola employer brandingu w procesie zwolnień indywidualnych i grupowych.
 • Zintegrowany model zarządzania talentami w organizacjach: Przywództwo,  Strategia, Procesy HR, Programy rozwojowe, Potencjał indywidualny.
 • WITAJ W FIRMIE… i co dalej? Case study projektu EFEKTYWNE WDROŻENIE.
 • Dowody skutecznego działania – zastosowanie Evidence Based Management w Human Resources.

Organizatorem Rozwiązań HR jest Wolters Kluwer Polska – największy wydawca publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. W ofercie Wolters Kluwer Polska znajdują się produkty elektroniczne, książki, czasopisma, jak również szkolenia i konferencje. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.abc.com.pl/rozwiazaniahr

Scroll to Top