Szkolenie z wywiadu kompetencyjnego MAJ 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu z wywiadu kompetencyjnego. Odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2017 r. w naszej siedzibie w Warszawie. Szkolenie poprowadzą eksperci BIGRAM.

Warszawa, 18 – 19 maja 2017 r.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych lub przygotowują się do roli rekrutera i chciałyby na szkoleniu poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Cel szkolenia: 

  • Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
  • Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
  • Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
  • Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji

Czas: 2 dni (w godz. 9.00 – 17.00)

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: do 12 Uczestników

Cena: 1400 PLN + VAT (przy zgłoszeniu więcej niż dwóch osób z jednej firmy oferujemy rabat 15%)

Metodologia:

  • Szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
  • Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
  • Do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
  • Zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
  • Szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.

W cenie szkolenia:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

PROGRAM

Dzień pierwszy 9.00-17.00

WIZERUNEK FIRMY
• Rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy
• Jak szukać najlepszych pracowników – skanowanie rynku pracy

PROCEDURA REKRUTACYJNA
• Długość i elementy procesu

DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTACYJNCH
• Analiza potrzeb – opis stanowiska – profil poszukiwanego kandydata

• Błędy w formułowaniu oczekiwań

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
• Wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu „twardych” danych zawartych w cv,
• Wywiad kompetencyjny – ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencj
• Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura

Przerwa kawowa

WYWIAD KOMPETENCYJNY
• Czym jest kompetencja
• Klasyfikacja kompetencji
• Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne
• Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie
• Jak pytać o kompetencje
– model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”
– zasady zadawania pytań Ćwiczenia – pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)
• Film – błędy rekrutera

Przerwa na Lunch

WYWIAD KOMPETENCYJNY cd.
• Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie :
– zdefiniowanie kompetencji (zachowań)
– ułożenie pytań
Przerwa kawowa

Film – wywiad kompetencyjny
• Wywiad kompetencyjny – odgrywanie ról – ćwiczenia
• Uczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydatów wcielają się pracownicy BIGRAM.

Dzień drugi 9.00-17.00

Wywiad kompetencyjny – analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:
– zadanych pytań
– weryfikacji kompetencji

Przerwa kawowa

Analiza scenek – cd.
• Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia – po analizie nagranych poprzedniego dnia scenek i uwzględnieniu uwag, uczestniczy odgrywają ponownie scenki z wywiadu kompetencyjnego

Lunch

• Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia

Przerwa kawowa

SPRAWDZENIE REFERENCJI 
Kwestionariusz referencyjny

ZAKOŃCZENIE PROCESU
Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
• Feedback dla kandydata – zasady

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI
Rozpoznanie motywacji
• Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego
– błędy w procesie, błędy w ocenie
• Sygnały ostrzegawcze
• Skutki złej rekrutacji

Trenerami są doświadczeni konsultanci i rekruterzy BIGRAM:

Katarzyna Borowczyk, Starszy Konsultant/ Menedżer Zespołu

Posiada doświadczenie między innymi jako autor programów szkoleniowych z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, współautor programów szkoleniowych z zakresu Employer Brandingu. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, Employer Brandingu . Wieloletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiska menadżerskie – wyższy i średni poziom zarządzania oraz specjalistyczne (branże: FMCG, finanse-bankowość, konsultingowa, reklamowa), oraz w realizacji projektów: oceny kompetencji metodą wywiadu behawioralnego, outplacement indywidualny i grupowy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Socjologii, specjalizacja – socjologia pracy.

Anna Duda, Dyrektor Regionu Zachód BIGRAM 

Posiada wieloletnie (od 1992 roku) doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie rekrutacji, diagnozy doświadczeń, potencjału kandydatów i pracowników oraz prowadzenia projektów z zakresu outplacementu indywidualnego i grupowego. Realizowała projekty obejmujące stanowiska specjalistyczne oraz kadrę menedżerską średniego i wysokiego szczebla. Prowadziła szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji oraz technik przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego w rekrutacji, a także Employer Brandingu. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt:

Michał Sulis
Business Development Manager
michal.sulis@bigram.pl
tel.: +48 (22) 646 94 94

Scroll to Top