Seminarium BIGRAM „Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – aspekty praktyczne”

24 września b.r. w restauracji Zielony Niedźwiedź odbyło się seminarium poświęcone przeciwdziałaniu mobbingowi w pracy,

BIGRAM wraz z kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz kancelarią Baran Książek Bigaj zorganizował seminarium pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – aspekty praktyczne”. Semiarium miało charakter śniadanie biznesowego, odbyło się w restauracji Zielony Niedźwiedź w Warszawie, gromadząc liczne grono słuchaczy.

Podczas spotkania poruszyliśmy m.in. takie zagadnienia jak:

  • Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy a rozwiązania praktyczne
  • Skuteczne rozpoznawanie skarg pracowników
  • Działania faktyczne doprowadzające do zakończenia mobbingu i łagodzenia jego skutków
  • Narzędzia do wdrożenia przeciwdziałające mobbingowi w miejscu pracy
  • Funkcjonowanie komisji antymobbingowych – ramy prawne ich działania, rola i zadania członków komisji, postępowania wyjaśniające
BIGRAM
BIGRAM
BIGRAM

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. 
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn, gdzie zamieszczamy wszystkie nasze aktualności: https://www.linkedin.com/company/bigram-s-a-/

Scroll to Top