Prezesi i dyrektorzy na śniadaniu Enactus

Managerowie, prezesi, dyrektorzy, liderzy biznesu, coraz chętniej dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem, dostrzegając w takiej współpracy obopólną korzyść. W niedalekiej przyszłości, to właśnie ci studenci będą kandydatami i następcami obecnych managerów, dlatego warto zadbać o ich edukację i przygotowanie do „życia w biznesie”. Na pytanie: „jak liderzy biznesu wpływają na rozwój młodych talentów na świecie oraz jak przenieść najlepsze praktyki do Polski?” próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania zorganizowanego 7 marca w BIGRAM. Gośćmi specjalnymi byli Ann Marie Almeida, President of Enactus International Affiliate Division oraz Elgar Beumer, Managing Director. Organizacja Enactus (wcześniej SIFE) jest największym na świecie projektem łączącym środowisko managerów i prezesów ze studentami. Obecna w 39 krajach, zrzesza ponad 440 firm i managerów oraz 57 000 studentów z ponad 1600 uczelni. Studenci w Enactus projektują i realizują projekty łączące biznes ze społeczną odpowiedzialnością. Szukają rozwiązań  problemów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Po wiedzę i inspirację sięgają do firm i organizacji, zwracając się o pomoc do managerów, prezesów, dyrektorów, którzy w ramach wolontariatu dzielą się swoją wiedzą i kompetencjami. Liderzy biznesu występują w roli mentorów studentów. Prowadzą dla nich szkolenia, uczą jak zarządzać i współpracować w zespole. Przekazują praktyczną wiedzę dotyczącą realizowania zasad społecznej odpowiedzialności w biznesie. W Polsce program Enactus jest obecny na 14 uczelniach. Koordynatorem projektu jest BIGRAM, a za współpracę z biznesem odpowiada Paulina Mazur, Enactus Country Leader. W dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju projektu w Polsce oraz możliwościami zacieśniania współpracy pomiędzy firmami a studentami uczestniczyli prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy personalni m.in. takich firm jak Microsoft, Credit Agricole, Antalis, Gras Savoye, Saatchi & Saatchi, AmCham, Cargill, UPC. Obecni na spotkaniu rozmawiali o tym, jak ważne dla firm jest budowanie zaangażowania wokół własnej organizacji wśród przyszłych i obecnych pracowników, a także jak wyłonić z najzdolniejszych na rynku studentów i absolwentów przyszłych managerów, dzięki którym firma będzie mogła się dynamicznie rozwijać. Wszyscy zgodzili się, iż konieczne są inwestycje w rozwój potencjału polskich studentów, a Enactus jest przykładem dobrej praktyki, w której studenci mogą bezpośrednio współpracować z osobami z top managementu i uczyć się od nich. Dobrą praktyką z polskiego rynku jest współpraca Credit Agricole Bank Polska z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Firma nie tylko sponsoruje realizację programu Enactus na uczelni, ale równocześnie angażuje się merytorycznie, zapraszając swoich pracowników do współpracy ze studentami. Wpływ środowiska biznesowego na studentów oraz wzajemne relacje są najsilniejsze i najbardziej widoczne na dorocznych konkursach Enactus, w czasie których studenci prezentują swoje osiągniecia przed biznesowym Jury. Te wydarzenia cieszą się ogromną popularnością w środowisku studenckim, jak i biznesowym. Projekty zawsze prezentowane są w języku angielskim, a po prezentacji studenci odpowiadają na pytania, które zadają im jurorzy. Uzyskane oceny i informacja zwrotna determinują dalsze działania studentów i podejmowane przez nich aktywności. Przez cały dzień studenci mają możliwość konsultowania się z obecnymi prezesami i menedżerami. Ich rady i uwagi służą studentom przez kolejne miesiące przy realizacji projektów. Więcej informacji o Enactus na stronie www.enactus.pl oraz www.enactus.org

Scroll to Top