Polowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz głośniejszym tematem w biznesie, również w obszarze rekrutacji. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, iż mogą paść ofiarą zewnętrznych ataków, jak również ponieść straty finansowe lub utracić ważne dane w wyniku niefrasobliwych działań własnych pracowników.

Wielu pracodawców deklaruje, że ma już w strukturze organizacji dedykowane działy bezpieczeństwa lub zleca takie usługi firmom zewnętrznym. Rosną budżety przeznaczane na podniesienie świadomości użytkowników sieci firmowej i jakości zabezpieczeń. Aby utworzyć strategię bezpieczeństwa oraz zapobiec ewentualnym incydentom zagrażającym systemom danej organizacji niezbędne są osoby wyspecjalizowane w tej dziedzinie.

Specjaliści z obszaru security są poszukiwani w dużej mierze głównie przez sektor finansowo-ubezpieczeniowy oraz telekomunikacyjny. Na specjalistów ds. bezpieczeństwa polują również konsultanci zespołu specjalizującego się w IT w BIGRAM.

„Z naszych rekrutacyjnych doświadczeń wynika, iż najczęściej poszukiwani są kandydaci są na stanowiska Pentesterów i Analityków 2 i 3 linii SOC. Bardzo często poszukiwani są także menedżerowie z 3 – 5 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i dłuższym doświadczeniem w obszarze technologicznym, potwierdzonym certyfikatami dziedzinowymi.deklaruje Julia Chumakova, konsultant BIGRAM, specjalizujący się w rekrutacjach ITW 2017 roku ten trend będzie się nasilał co już możemy zaobserwować na podstawie umieszczanych ogłoszeń na internetowych portalach pracy.”

Aby zidentyfikować i pozyskać odpowiedniego kandydata rekruterzy stosują przeróżne metody. W przypadku kandydatów związanych z cyberbezpieczeństwem metoda poszukiwań bezpośrednich, direct search / headhunting na telefon firmowy nie jest najlepsza. Może ona wzbudzić nieufność, a nieraz nawet niechęć wśród kandydatów IT. Dlatego, aby zdobyć przychylność kandydatów lepiej nawiązywać kontakt droga mailową, za pośrednictwem social media lub rekomendacji.

Potencjalni kandydaci na stanowiska w obszarze IT security zazwyczaj niezbyt chętnie wdają się w dłuższe dyskusje, więc trzeba być dobrze przygotowanym do rozmowy by przedstawić taką ofertę, która takiego kandydata zainteresuje. Prezentacja korzyści i mocnych stron oferty powinna odnosić się do realnych bieżących warunków na rynku pracy w tym sektorze. W IT „atrakcyjność” ofert nie jest jednoznaczna, a jej ocena ulega dynamicznym zmianom. Najczęściej interesująca dla kandydatów jest nowa technologia, zakres zadań, wyzwań lub np. brak pracy zmianowej. Mniej ważna okazuje się marka pracodawcy. W przypadku stanowisk Pentesterów kandydaci również  doceniają możliwość częściowej pracy zdalnej, ale najważniejszym motywatorem wciąż pozostaje oferta finansowa. – doradza Julia Chumakova.

Scroll to Top