Młodzi wybierają prestiż

W przeprowadzonym badaniu Motywacje Młodych 2015 pokolenie Y wybiera pracodawców o uznanej marce, pracodawców stabilnych i cieszących się na rynku prestiżem, którzy zaoferują im możliwość rozwoju.

(O wyborach i motywacjach igreków do podejmowania pracy pisaliśmy już tu)

Studenci wysoko cenią również stabilność i możliwość zatrudnienia na umowę o pracę. Co szósty igrek zwraca uwagę na misję firmy przy wyborze pracodawcy. Pozytywnym zaskoczeniem jest duża ilość respondentów przywiązujących uwagę do tego, aby praca wpływała pozytywnie na środowisko i otoczenie (co piąty student).

Studenci coraz świadomiej podchodzą do swoich wyborów, duże znaczenie mają dla nich opinie znajomych i rodziny na temat pracodawców. Swoją pierwszą pracę są gotowi pełnić około dwóch lat, oczekują przy tym wynagrodzenia powyżej 2500 zł brutto. Pracę w weekendy są gotowi podjąć okazjonalnie, jeśli wymaga tego projekt i tylko jeśli jest to związane z dodatkowymi benefitami.

Mimo, że studenci dostrzegają dużą konkurencje na rynku pracy, pozostają optymistami jeśli chodzi o czas i wysiłek jaki przyjdzie im włożyć w poszukiwanie pracy – 70 procent ankietowanych zakłada, że wystarczy rozesłać mniej niż 30 aplikacji aby odnieść sukces.

Definiując swoje mocne strony igrek wymienia w pierwszej kolejności swoją proaktywność i motywację, oraz wykształcenie i umiejętności interpersonalne. Z tym nie chcą zgodzić się pracodawcy, którzy nadal dostrzegają duże braki w przygotowaniu studentów do pracy, szczególnie w obszarze umiejętności miękkich._x000D_ _x000D_

Zbieżne natomiast wydają się chęci młodych do nauki oraz oczekiwania pracodawców co do otwartości młodych na rozwój. Od młodych talentów oczekuje się przede wszystkim dużej energii i chęci ciągłej nauki, podejmowania coraz to nowych wyzwań. Na to igreki są przygotowane, ponad połowa z nich wręcz definiuje pracę jako drogę do spełniania siebie i do rozwoju.

Pełen raport Motywacje Młodych 2015 można pobrać tu.

Scroll to Top