Korzyści z outplacementu dla uczestników i dla firmy

W trudniejszych czasach coraz częściej odpowiedzialni pracodawcy fundują swoim pracownikom programu wspierające ich w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy. Proces koniecznych zmian ( czy to zwolnień indywidualnych czy grupowych) dla żadnej ze stron nie jest ani prosty ani  przyjemny. Można jednak, stosując odpowiednie metody i narzędzia przygotować firmę oraz pracowników na zmiany i wyciągnąć z procesu zmian korzyści. Właściwie przeprowadzony proces zmian powinien przynosić korzyści samym uczestnikom (pracownikom) jak i firmie. Korzyści dla firmy

 • pozytywnie wpływa na wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny Organizacji (Employer branding)
 • ogranicza rotację pracowników
 • umożliwia przekazanie spójnych informacji o zmianach i ich kierunku pozostającym pracownikom, dzięki czemu – mogą oni zachować poczucie bezpieczeństwa i wpływu na swoją sytuację zawodową
 • pozwala przeprowadzić założone działania restrukturyzacyjne zgodnie z ich wytycznymi i harmonogramem
 • redukuje koszty zwolnień (odszkodowania, absencje, spadek efektywności)
 • poprawia relacji ze Związkami Zawodowymi

Korzyści dla pracowników. Udział w programie umożliwia:

 • ocenę własnych doświadczeń zawodowych, kompetencji, umiejętności, wiedzy i potencjału
 • zdefiniowanie działań rozwojowych niezbędnych do podniesienia efektywności zawodowej
 • pozyskanie wsparcia emocjonalnego w trudnej sytuacji utraty pracy
 • nabycie umiejętności i poznanie narzędzi wzmacniających konkurencyjność na rynku pracy
 • określenie kierunków i zastosowanie praktycznych metod poruszania się po rynku pracy
 • ułatwianie dostępu do rekruterów
 • nawiązanie relacji służących dotarciu do potencjalnych pracodawców

Polecamy też: Outplacement w mediach

Scroll to Top