09.03.2022

Korzyści z outplacementu dla uczestników i dla firmy

W trudniejszych czasach coraz częściej odpowiedzialni pracodawcy fundują swoim pracownikom programu wspierające ich w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy. Proces koniecznych zmian ( czy to zwolnień indywidualnych czy grupowych) dla żadnej ze stron nie jest ani prosty ani przyjemny. Można jednak, stosując odpowiednie metody i narzędzia przygotować firmę oraz pracowników na zmiany i wyciągnąć z procesu zmian korzyści.


Właściwie przeprowadzony proces zmian powinien przynosić korzyści samym uczestnikom (pracownikom) jak i firmie.


[ewf-headline title=”Korzyści dla firmy” size=”small”]

pozytywnie wpływa na wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny Organizacji (Employer branding)

ogranicza rotację pracowników

umożliwia przekazanie spójnych informacji o zmianach i ich kierunku pozostającym pracownikom, dzięki
czemu – mogą oni zachować poczucie bezpieczeństwa i wpływu na swoją sytuację zawodową
pozwala przeprowadzić założone działania restrukturyzacyjne zgodnie z ich wytycznymi i harmonogramem

redukuje koszty zwolnień (odszkodowania, absencje, spadek efektywności)

poprawa relacji ze Związkami Zawodowymi


[ewf-headline title=”Korzyści dla pracowników” size=”small”]
Udział w programie umożliwia:


ocenę własnych doświadczeń zawodowych, kompetencji, umiejętności, wiedzy i potencjału

zdefiniowanie działań rozwojowych niezbędnych do podniesienia efektywności zawodowej

pozyskanie wsparcia emocjonalnego w trudnej sytuacji utraty pracy

nabycie umiejętności i poznanie narzędzi wzmacniających konkurencyjność na rynku pracy

określenie kierunków i zastosowanie praktycznych metod poruszania się po rynku pracy

ułatwianie dostępu do rekruterów

nawiązanie relacji służących dotarciu do potencjalnych pracodawców


Polecamy też: Outplacement w mediach

Podobne aktualności

Napisz do nas

* pole obowiązkowe