09.03.2022

Kobiety zarządzające

Kobiety w biznesie, walczące o wysokie pozycje menedżerskie na dzień dobry muszą mierzyć się ze stereotypami. Pierwszy dotyczy planowania rodziny, bycia matką. Kobiety kandydujące na stanowiska menedżerskie, czy jakiekolwiek inne muszą liczyć się z tym, że będą rozpatrywane w procesach rekrutacji w kategorii matka przyszła albo obecna. Niestety pomimo, iż przepisy prawne, zakazują pytania kandydatów o stan cywilny oraz plany dotyczące rodziny, nadal dość powszechne jest przeprowadzenie rozpoznania sytuacji. Wybadanie kandydatek czy mają dzieci, czy planują. Dlaczego? Bo pracodawcy postrzegają to jako potencjalną komplikację dla biznesu i dodatkowe koszty.


W konsekwencji, pracodawca mając do wyboru dwóch kandydatów identycznych z punktu widzenia doświadczenia i profilu, mężczyznę i kobietę, wybierze kobietę zazwyczaj wtedy, gdy jej oczekiwania finansowe będą niższe. Wydaje się, że pracodawca rekompensuje sobie w ten sposób „ryzyko” zatrudnienia kobiety. Poza tym, kobiety rzadziej zmieniają pracę, w związku z czym tempo wzrostu ich wynagrodzenia jest relatywnie niższe.

Zauważalne dysproporcje przy wyborze mężczyzn i kobiet występują również ze względu na charakter wykonywanej pracy. Przykładowo, na stanowiskach sprzedażowych związanych z wieloma podróżami, częstymi wyjazdami służbowymi spotkamy znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Te będą raczej wybierane, ale i same wybiorą pracę o charakterze bardziej stacjonarnym, o przewidywalnych godzinach pracy.

Drugi stereotyp to twierdzenie, że kobiety są słabsze emocjonalnie, mniej odporne na stres, zbytnio skoncentrowane na analizie emocji, mniej na osiągnięciu celu. W związku z tym do zarządzania na top’owych stanowiskach naturalnie predystynowani są mężczyźni o mocniejszych nerwach, bardziej zdyscyplinowani.

Z tym można się nie zgodzić, patrząc na najnowsze badania oraz wzorce dotyczące lidera, przywódcy w biznesie.

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte “Kompetencje przywódcze członków zarządów i rad nadzorczych” wynika, że nadchodzi era pewnych siebie menedżerek. Jako kluczowe kompetencje do pełnienia funkcji w zarządach kobiety postrzegają: elastyczność w działaniu, zarządzanie zmianą, budowanie firmy opartej na wartościach, budowanie efektywnych relacji.

Już we wcześniejszych badaniach w 2012 roku Deloitte dowodził, że kobiety na stanowiskach menedżerskich budują lojalność pracowników, zwiększają ich innowacyjność i samodzielność. Stosowane przez kobiety taktyki wpływu na współpracowników i otoczenie prowadzą do budowy trwałych relacji i wartości. Kobiety przede wszystkim pracują w oparciu o kapitał relacyjny, zjednują sobie ludzi, co sprzyja poprawieniu kultury organizacji i zwiększa zaangażowanie pracowników w realizację celów biznesowych. Patrząc z tej perspektywy kobiety mają solidne podstawy i są wręcz predystynowane do pełnienia funkcji nowoczesnych liderów.

Więcej o kobietach w biznesie w magazynie Rekruter: Rekruter numer-styczen-2015 (str. 16-17) wywiad z Kamila Klich oraz Agnieszką Jabłońską pt.Kobiety w branży rekrutacyjnej

Podobne aktualności

Napisz do nas

* pole obowiązkowe