Jak pozyskać i zatrzymać pracowników? Odpowiadają pracodawcy.

Pod koniec roku sprawdzaliśmy z jakimi trudnościami w procesie rekrutacji, zmagają się polscy przedsiębiorcy, w jakim zakresie podejmują działania Employer Brandingowe oraz co ich zdaniem motywuje pracowników i zwiększa ich zaangażowanie. BIGRAM we współpracy z Cube Reaserch przeprowadził badanie ankietowe, w którym sprawdziliśmy z jakimi wyzwaniami zmagają się pracodawcy przy rekrutacji.
Oto wyniki.

Rekrutacja jest wyzwaniem.

Blisko 70% respondentów przyznaje, że z roku na rok pozyskanie odpowiednich kandydatów jest coraz trudniejsze. Aby przyciągnąć nowych pracowników ponad połowa przebadanych firm zwiększa budżet przeznaczony na wynagrodzenia, buduje pozytywny wizerunek marki pracodawcy poprzez działania Employer Brandingowe lub obniża (czy też w inny sposób zmienia) kryteria rekrutacyjne. Znacznie rzadziej stosowaną metodą jest podnoszenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych – na nią decyduje się mniej niż jedna trzecia pracodawców.

Zdecydowana większość firm deklaruje, że woli najpierw podnosić kompetencje obecnych pracowników, a dopiero potem rekrutować nowych. Takie działanie dodatkowo buduje lojalność i zwiększa szansę na zatrzymanie wiedzy w organizacji. Wydaje się to też zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi rozwoju i awansu, szczególnie przedstawicieli pokolenia Igrek (szerzej o oczekiwaniach generacji Y na rynku pracy opowiada Paulina Mazur w wywiadzie w RP TV).

88% HR-owców ocenia, że kandydaci coraz większe znaczenie przypisują wizerunkowi jaki pracodawca ma na rynku, jak prezentuje się z ofertami, czyli jaki ma Employer Branding. Słuszność tej tezy potwierdzają wyniki realizowanego przez nas badania Motywacje Młodych 2015 z którego wynika, że firmy komunikujące wyznawane wartości są z perspektywy kandydatów znacznie bardziej atrakcyjnym  miejscem pracy. Spośród działań budujących pozytywny wizerunek, pracodawcy najczęściej decydują się na:

– staranną redakcję ogłoszeń o pracę z ważnymi informacjami na temat firmy,

– przygotowanie zakładki kariera/praca dla kandydatów na stronie www,

– udział w targach pracy i współpracę ze szkołami

– prowadzenie aktywnego profilu na Facebook.

Stosunkowo niską popularnością cieszy się utrzymywanie profili na wyspecjalizowanych serwisach typu GoldenLine i LinkedIn (ale waga tych kanałów komunikacji rośnie bardzo dynamicznie!), organizacja kongresów, szkoleń i działalności edukacyjnej oraz udział w konkursach i organizacjach branżowych. Niewiele, bo tylko  16% firm otwarcie przyznaje, że nie prowadzi jeszcze działań  z zakresu Employer Brandingu.

Pracodawcy pytani co wpływa na zaangażowanie i satysfakcję pracowników odpowiadają, że w ich ocenie największy wpływ ma dobra atmosfera w pracy, poziom wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju zawodowego, w związku z czym inwestują w te trzy obszary. Na kolejnym miejscu  pracodawcy wymieniają, ze istotna dla pracowników jest prawidłowa relacja z przełożonymi, , kultura organizacyjna, samodzielności w wykonywaniu zadań i poczuciu sensu własnej roli w firmie. Co czwarty pracodawca wskazał jasną misję i cele firmy oraz świadczenia pozapłacowe. Tylko jedna na siedem osób odpowiedzialnych za HR w firmach uważa, że współudział w podejmowaniu decyzji jest ważny dla zaangażowania pracowników. Na ostatnich miejscach w rankingu czynników satysfakcji pracowniczej wymieniono ciekawy przedmiot działalności firmy oraz jasne zasady promocji i awansu.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych pracowników oraz myśląc o wizerunku przedsiębiorstwa, warto rozważyć działania zaspokajające jednorazowo więcej niż jedną potrzebę personelu. Przykładem takiego rozwiązania jest udział w konkursie Global Management Challenge. Zdaniem pracodawców najatrakcyjniejszymi elementami GMC (symulacji biznesowej www.gmcpoland.pl) są: budowanie wizerunku dobrego pracodawcy, rozwijanie współpracy i komunikacji wewnętrznej w firmie oraz zapewnienie intensywnego i angażującego rozwoju pracownikom.

Następne pozycje w rankingu atrakcyjności GMC Poland objęło wsparcie teambuildingu oraz rozwój świadomości biznesowej pracowników „helicopter view na firmę”.

Więcej informacji:

– Generacja Y na rynku pracy

Raport Motywacje Młodych

– Infografiki Motywacje Młodych

– Raport Motywacje Menedżerów

– Debata „Motywacje menedżerów vs. motywacje młodych”

Scroll to Top