Grywalizacja

Grywalizacja to w uproszczeniu wykorzystanie  mechanizmów związanych z grami, w sytuacjach i dziedzinach niebędących grami. Element ten wykorzystywany coraz chętniej w procesach biznesowych ma również zastosowanie w zaawansowanym programie szkoleniowym jakim jest Global Management Challenge. Podczas gwywalizacji w Global Management Challenge zespoły studenckie oraz firmowe zarządzają wirtualnymi firmami rywalizując na symulowanych rynkach. W każdym cyklu decyzyjnym drużyny podejmują ponad 70 decyzji kluczowych dla ich firmy, bazując na raportach oraz historii przedsiębiorstwa. Symulacja pozwala rozwinąć uczestnikom m.in. umiejętności analityczne, zarządzania strategicznego, planowania czy też pracy w zespole. O intensywności i dużej efektywności przyswajania wiedzy w ramach GMC decyduje w dużej mierze właśnie element grywalizacji. Rozgrywka prowadzona jest w formie konkursu gdzie w każdej krajowej edycji wyłaniany jest jeden zwycięzca następnie reprezentujący kraj na finałach światowych. Mamy więc tutaj element typowej rywalizacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami, „grającymi” na tych samych zasadach o osiągniecie jednego celu. Co ważne rozgrywka nie jest toczona indywidualnie przez każdy zespół. Drużyny podzielone są na grupy w ramach których rywalizują o osiągnięcie jak najwyższego wyniku inwestycyjnego. Decyzje jednej drużyny mają wpływ na konkurentów z grupy przez co zachodzi pełna interakcja pomiędzy uczestnikami. Przekłada się to na duże zaangażowanie emocjonalne a te z kolei potęguje przyswajaną wiedzę i motywuje graczy do pracy nad symulatorem i poprawiania wyników swojej wirtualnej firmy. Jak pokazują ankiety wypełniane przez uczestników konkursu w Polsce grywalizacja zastosowana w ramach GMC przynosi bardzo dobre rezultaty. Aż 91 % ankietowanych deklaruje iż rozwinęło w dużym stopniu umiejętności analityczne, 80% potwierdziło naukę planowania i wdrażania strategii, a dzięki drużynowemu charakterowi rozgrywki aż 71% deklaruje rozwój umiejętności pracy w zespole. Dodatkowo 81% deklaruje chęć ponownego udziału w GMC co pokazuje duże zaangażowanie uczestników. Polskie edycje konkursu odbywają się raz w roku. Rozpoczynają się w listopadzie i kończą w marcu. Więcej na www.gmcpoland.pl

Scroll to Top