Finał konkursu Enactus 2014

Liderzy biznesu ocenili studentów i ich dokonania w dziedzinie przedsiębiorczości oraz społecznej odpowiedzialności. 2 czerwca na scenach warszawskiego Teatru Kamienica odbył się polski finał konkursu Enactus 2014. Wydarzenie zgromadziło ponad 250 studentów i 80 jurorów, prezesów i dyrektorów, doświadczonych menedżerów gotowych posłuchać o dokonaniach studentów, podzielić się swoją wiedzą i oceną. Projekty jurorom zaprezentowało 9 zakwalifikowanych drużyn reprezentujących: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Łódzką, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W roli sędziów wystąpili prezesi i menedżerowie z takich firm i instytucji jak: PKO Bank Polski, AIG, Credit Agricole Bank Polska, PwC, PMI Poland Chapter, BPCC, Antalis Polska, Cargill, CEMEX, Grupa LOTOS, Microsoft, Grupa GPEC, Medicover, AmCham, Schneider Electric, Mercedes – Benz, Grypa Żywiec, Budimex, GPW, Lafarge, LOTTE Wedel, Netia, Microsoft, Sealed Air, Mastercard, PGNIG, Polpharma, Statoil, Grupa Hortex, Gras Savoye, Hitachi, IBM Polska, WARS. Jurorzy dokonali oceny zrealizowanych przez studentów projektów, w oparciu o kryteria Enactus, na które składają się rezultaty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, wykorzystanie oraz budowa odpowiednich modeli biznesowych, innowacje, wymierne efekty w poprawie warunków życia i standardu życia beneficjentów projektów. Łącznie zespoły akademickie zaprezentowały blisko 30 projektów zrealizowanych w roku akademickim 2013/14, poruszających najróżniejsze tematy takie jak: przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu seniorów, tworzenie systemów przetwarzania odpadów, tworzenie miejsc pracy oraz szkolenie osób bezdomnych, zmiana nawyków żywieniowych u dzieci oraz dorosłych, walka z wykluczeniem osób niepełnosprawnych z rynku pracy i inne. Studenci prezentowali wymierne wyniki swoich projektów i musieli udowodnić w tracie 17 minut (czas na każda prezentację), że wpłynęli znacząco na lokalną społeczność i doprowadzili do rozwoju przedsiębiorczości, pomogli wybranej grupie docelowej. Oprócz wspaniałych projektów i inicjatyw, którymi studenci mogli pochwalić się przed Jurorami aby uzyskać radę i ocenę strony biznesowej realizowany przedsięwzięć, celem konkursu Enactus Poland 2014 było wybranie polskiej reprezentacji na konkurs światowy, czyli Enactus World Cup. Na mistrza polskiego konkursu Enactus sędziowie wybrali studentów z Uniwersytetu Gdańskiego. W październiku, na Enactus World Cup w Pekinie, nasza gdańska reprezentacja pokaże swoje dwa najlepsze i największe projekty, wśród nich program „Village in the City”, w wyniku którego w Trójmieście powstały już trzy eko-bazary, generujące ponad milion złotych obrotu dla rolników korzystających z targowisk. Korzystają też mieszkańcy, którzy mają dostęp do zdrowej nieprzetworzonej żywności. Drugi gdański projekt „Second life of waste”, został dodatkowo nagrodzony przez PKO Bank Polski jako najbardziej innowacyjny na tegorocznym konkursie. Produkcja kołder i poduszek, z zebranych plastikowych butelek generująca przychody nie tylko dla producenta ale i dla grupy osób bezdomnych (kołdry trafiają też do ośrodków noclegowych dla bezdomnych) wzbudziła największe zainteresowanie jurorów. Tytuł wicemistrza Polski w Enactus zdobył zespół Uniwersytetu Łódzkiego, którego projekty skierowane do osób niesłyszących poszukujących zatrudnienia (aplikacje internetowe) zostały nagrodzone owacjami. Z kolei w projekcie „Ekofarmy” studenci wprowadzali do ośrodków zrzeszających osoby niepełnosprawne umysłowo ekologiczne uprawy warzyw i owoców, aby dostarczyć podopiecznym dodatkowe źródło dochodów i aktywność. Studenci pokazali też inicjatywy związane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań takich jak drukarka 3d. Trzecie miejsce zajęła Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, która oprócz projektu dotyczącego eko jazdy, rozpoczęła działalność dotyczącą wsparcia ekosystemu, zwracając uwagę na problem jakim jest gwałtownie zmniejszająca się liczba pszczół na świecie. Statuetki wręczyli Prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło, Członek Zarządu Cargill Polska, Joanna Byczyńska, Dyrektor HR PKO Banku Polskiego Artur Miernik oraz Capital Human Director PwC Tomasz Miłosz. W trakcie konkursu wyróżnione zostały również praktyki sponsorów dotyczące współpracy i wkładu na rzecz rozwoju programu w Polsce. Otrzymali je: Credit Agricole Bank Polska za zaangażowanie w przygotowanie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia do realizacji biznesowych projektów, Grupa GPEC w związku ze współpracą przy rekrutacji nowej uczelni do Enactus, Politechniki Gdańskiej oraz Grupa LOTOS, która przeprowadziła dedykowany konkurs grantowy dla zespołów i wsparła dodatkowo finansowo realizowany przez studentów projekt. Drużyna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymała wyróżnienie za rekordową rekrutację studentów oraz najlepsze praktyki dotyczące promocji projektu na uczelni. Zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został przedstawiony jako „Newcommer”, pierwszy raz uczestniczący w konkursie Enactus. Najlepszym Opiekunem Naukowym roku akademickiego 2013.2014 została wybrana Magdalena Wróbel z Politechniki Łódzkiej. Jurorzy byli zainspirowani pomysłami studentów, ich aktywnością oraz zaangażowaniem. Dla partnerów i firm obecnych na konkursie była to również dokonała okazja aby porozmawiać i poznać przyszłych liderów, zobaczyć jak młode pokolenie w praktyce rozwiązuje ważne case’y biznesowe. Konkursy Enactus cieszą się ogromnym zainteresowaniem, sam program gromadzi coraz szersze grono zaangażowanych firm oraz uczelni.

Scroll to Top