BIGRAM w Career Star Group

W czerwcu 2013r. BIGRAM przystąpił do CSG – Career Star Group, międzynarodowej sieci zrzeszającej firmy oferujące programy Outplacement i Career Transition.

Career Star Group z ponad 40 letnim doświadczeniem w Outplacemencie, działa poprzez 770 biur w ponad 70 krajach ma świecie. Każdego roku obsługuje ponad 7000 firm, oferując programy Outplacement oraz Career Transition zarówno pojedynczym osobom, jaki i kompleksowe wsparcie organizacjom w procesach zwolnień (ponad 100 000 osób rocznie bierze udział w takich programach). Firmy współpracujące w ramach sieci wymieniają się informacjami dotyczącymi zarówno metodologii prowadzenia programów outplacementowych – zakresu działań i stosowanych narzędzi, jak informacjami na temat rynku pracy czy aktualnych oczekiwań klientów odnośnie Outplacementu. Z punktu widzenia grupy CSG, najważniejsze są:

  1. dostosowanie zakresu programów do oczekiwań i możliwości klientów;
  2. dostosowanie programów do potrzeb ich uczestników;
  3. międzynarodowa, innowacyjna perspektywa podejścia do programów Outplacement i Career Transition oparta o wiedzę na temat regionalnego/ lokalnego rynku pracy;
  4. metodologia pozwalająca oferować usługi dla pracowników wszystkich szczebli (od stanowisk wykonawczych do zarządczych);
  5. jakość oraz standard raportowania wspólne dla firm zrzeszonych w sieci.

Nad konkretnymi aspektami współpracy (np. zakresu czy jakości oferownych usług, wspólnych ofert dla klienta) pracują poszczególne grupy robocze. Wymianie doświadczeń oraz informacji służą także cykliczne spotkania osób zajmujących się obszarem działań outplacementowych w firmach zrzeszonych w CSG. Dostęp do platformy informacyjnej Career Star Group pozwala uaktualniać wiedzę w zakresie podejścia do metodologii, jakości działań oraz potrzeb klientów na bazie doświadczeń przedstawicieli firm zrzeszonych w CSG. Firmy w ramach sieci wymieniają się także informacjami odnośnie oczekiwań klientów, którzy posiadają swoje oddziały w różnych krajach. To daje możliwość oferowania wystandaryzowanej, podobnej usługi dla organizacji międzynarodowej działającej zarówno w UK, jak i w Polsce. W ramach wspólnych działań CSG i BIGRAM realizowane są projekty outplacementowe o zróżnicowanym charakterze, obejmujące zarówno doradztwo zawodowe/ coaching, jak i wsparcie w ponownym wejściu na rynek pracy Uczestników programów.

Scroll to Top