Assessment Centre kluczem do sukcesu rekrutacji

Pracownik, który skutecznie realizuje swoje zadania i pracuje efektywnie, jest bardzo cenny dla pracodawcy. Niestety, w dzisiejszych czasach niełatwo zatrudnić osobę o odpowiednich kompetencjach, która sprawdzi się na stanowisku. Dobór odpowiedniego pracownika może znacznie ułatwić wykorzystanie w procesie rekrutacji metody Assessment Centre.

Zanim rozpoczniemy proces, musimy uświadomić sobie, że im bardziej oczekiwania firmy wobec danego stanowiska „zejdą się” z kompetencjami kandydata, tym większe są szanse, że rekrutacja zakończy się sukcesem. Ta spójność ma jeszcze większe znaczenie, gdy mówimy o stanowiskach wyższych w strukturze firmy. Wtedy ryzyko błędu i niewłaściwego wyboru może generować bardzo wysokie koszty dla organizacji.

W badaniu spójności oczekiwań firmy z kompetencjami kandydata sprawdza się Assessment Center, czyli audyt kompetencji, przeprowadzony na podstawie analizy zachowań kandydata w zaaranżowanych sytuacjach zadaniowych.  AC wspiera wywiad behawioralno-kompetencyjny, który jest podstawą procesu rekrutacji i niestety daje rekruterowi wyłącznie informacje o charakterze deklaratywnym. Natomiast AC w istotny sposób podnosi trafność wyboru, ponieważ pozwala obserwować kandydata w przestrzeni podobnej do tej, w której będzie działał na co dzień.

Zdaniem Anny Zachariasz-Łobodzińskiej, Dyrektora Działu Rozwoju i Ocen, BIGRAM – „Każdy dobrze przeprowadzony proces Assessment Centre powinien być poprzedzony rozmową z przedstawicielami firmy.” Dzięki temu zdobywamy informacje o potrzebach i oczekiwaniach pracodawcy względem kandydata, a także o środowisku, w jakim będzie pracował. Nie skupiamy się wyłącznie na wiedzy kandydata, ale bierzemy również pod uwagę to, czy np. wpisze się w kulturę organizacyjną, znajdzie wspólny język z zespołem czy przełożonymi. „Z praktyki wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których klienci uprzedzają nas, że zespół, do którego dołączy kandydat, jest specyficzny, i trzeba sprawdzić, czy znajdą wspólny język i będą umieli współpracować.” – dodaje Anna Zachariasz-Łobodzińska. Można także prowadzić rekrutację, szukając osoby odpowiadającej pod względem doświadczenia i kompetencji konkretnemu przełożonemu, która zbuduje z nim efektywny team. Bez uwzględnienia takich elementów, nawet najlepszy fachowiec może się szybko zdemotywować, napotykając na problemy, z którymi po prostu nie będzie umiał sobie poradzić.

Autor: Anna Zachariasz-Łobodzińska, Dyrektor Działu Rozwoju i Ocen, BIGRAM

Scroll to Top