Akademia HR Biznes Partnera w Bigram – Nowa Edycja

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w unikalnej na rynku polskim Akademii HR Biznes Partnera, organizowanej przez BIGRAM. Akademia doskonali umiejętności skutecznego wykorzystania najlepszych praktyk HR, rozumienia biznesu i kreowania ścisłej współpracy z menedżerami.

Uczestnicy nie tylko poznają praktyczne rozwiązania w kluczowych obszarach merytorycznych, lecz także mają okazję do korzystania z gotowych opracowań i narzędzi.

Program Akademii podzielony jest na 8 modułów:

Moduł 1: Model biznesowy i strategia firmy.
Miejsce ludzi i rozwiązań HR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy – 27.09.2018r.

Moduł 2: Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy.
Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o klimat organizacyjny oraz kodeks wartości – 28.09.2018r.

Moduł 3: Model przywództwa w firmie.
Wspieranie menedżerów w budowaniu sprawnych i zaangażowanych zespołów – 25.10.2018r.

Moduł 4: Strategia HR zintegrowana z biznesem
Zarządzanie inicjatywami, projektami I procesami HR w kierunku kształtowania silnego składu osobowego w firmie – 26.10.2018r.

Moduł 5: HR Business Partner.
Miejsce, rola i zadania HR Business Partnera w Organizacji – 22.11.2018r

Moduł 6:  Zarządzanie zmianą i innowacje
Wspieranie zarządu i menedżerów w systemowym wprowadzaniu zmian – 23.11.2018r.

Moduł 7: Zarządzanie Potencjałem i kompetencjami pracowników.
Nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników – 10-11.12.2018r.

Moduł 8: Zarządzanie efektywnością pracowników.
Nowe podejście do kształtowania i motywowania efektywnych zespołów. – 10-11.01.2019r.

Program ma charakter ekspercki, bazuje na sprawdzonych narzędziach, efektywnych rozwiązaniach i dobrych praktykach rynkowych. Dzięki temu realnie przygotowuje do funkcji HR Biznes Partnera.

Akademia jest prowadzona przez menedżerów i praktyków HR – wskazuje tylko działające w biznesie rozwiązania.

Koszt  uczestnictwa we wszystkich modułach 5800 zł netto cena promocyjna obowiązuje do 07.09.2018r. (Cena regularna za udział w całej Akademii 6300 zł netto)

Istnieje również możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach:

Uczestnictwo w module jednodniowym – 700 zł netto

Uczestnictwo w module dwudniowym – 1300 zł netto

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z Michałem Sulisem, telefon 605 093 433, adres: michal.sulis(at)bigram.pl

Scroll to Top