Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIGRAM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bigram.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w ramach udzielonej przynajmniej jednej zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT oraz podmiotom wspierającym działania marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą również zostać udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres e-mail iod@bigram.pl. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Scroll to Top