Meet us Connect with us to talk about people who create success! Check our services For over 25 years we support our Clients in managers’ and specialists’ selection and recruitment.

Complex HR

Recruitment, assessment, development.

Over 25 years on the market

International partners. Local experiances.

Sector specialization

Diversified knowledge and skills.

OUR SERVICES

CONNECT WITH US

BIGRAM Branches

BOARD WARSAW

 • 7 Cybernetyki Str.,
  00-001 Warsaw
 • +48 (22) 646 94 94
 • bigram(at)bigram.pl

WROCLAW OFFICE

 • 2/4 Sw. Antoniego Str.,
  50-073 Wroclaw
 • +48 (71) 343 71 15
 • bigram.wroclaw(at)bigram.pl

POZNAN OFFICE

 • 35 Towarowa st.,
  61-896 Poznan
 • +48 (61) 850 13 73
 • bigram.poznan(at)bigram.pl

CRAKOW OFFICE

 • 9 Pawia Str.,
  31-154 Cracow
 • +48 695 500 922
 • bigram.krakow(at)bigram.pl

  Administratorem danych osobowych znajdujących się w naszej Bazie Danych BIGRAM jest firma BIGRAM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 521-04-10-988, REGON: 012516102, KRS: 0000061970; kapitał zakładowy/wpłacony: 526 000,00 PLN.
  Please prove you are human by selecting the Star.