Complex HR

Recruitment, assessment, development.

Over 25 years on the market

International partners. Local experiances.

Sector specialization

Diversified knowledge and skills.

OUR SERVICES

CONNECT WITH US

BIGRAM Branches

BOARD WARSAW

 • 7 Cybernetyki Str.,
  00-001 Warsaw
 • +48 (22) 646 94 94
 • bigram(at)bigram.pl

WROCLAW OFFICE

 • 2/4 Sw. Antoniego Str.,
  50-073 Wroclaw
 • +48 (71) 343 71 15
 • bigram.wroclaw(at)bigram.pl

POZNAN OFFICE

 • 35 Towarowa st.,
  61-896 Poznan
 • +48 (61) 850 13 73
 • bigram.poznan(at)bigram.pl

CRAKOW OFFICE

 • 9 Pawia Str.,
  31-154 Cracow
 • +48 695 500 922
 • bigram.krakow(at)bigram.pl

  Administratorem danych osobowych znajdujących się w naszej Bazie Danych BIGRAM jest firma BIGRAM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 521-04-10-988, REGON: 012516102, KRS: 0000061970; kapitał zakładowy/wpłacony: 526 000,00 PLN.
  Please prove you are human by selecting the Heart.