Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacji

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których dowiedzą się Państwo czym jest i jak przeprowadzić wywiad kompetencyjny

KONTAKT: BIGRAM SA – Dział Rekrutacji i SelekcjiKatarzyna Borowczyk, Katarzyna.borowczyk@bigram.pl

Tel.: 0 601 22 48 06, 22 6469494

Dla kogo: nasze warsztaty skierowane są do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Cel warsztatów z wywiadu kompetencyjnego:

 1. Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
 2. Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
 3. Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
 4. Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji

Czas: 1,5 dnia (dzień pierwszy: 9.00 – 17.00, dzień drugi: 9.00 – 13.00)

Ilość osób w grupie: do 10 Uczestników

Miejsce: ul. Cybernetyki 7, Warszawa

Cena: 1400 PLN

Termin: 5-6 grudnia 2012

Metodologia wywiadu kompetencyjnego

 • szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
 • Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
 • do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
 • zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
 • szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.

Materiały:

– Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w celu ugruntowania posiadanej wiedzy

W cenie szkolenia:

przerwy kawowe,  lunch (pierwszego dnia),  materiały szkoleniowe

Program warsztatów, 16-17 listopada Warszawa

Dzień pierwszy

9.00-9.15 Wstęp

 • Przedstawienie się trenerów i uczestników
 • Poznanie oczekiwań i doświadczeń uczestników
 • Przedstawienie planu szkolenia
9.15 – 11.00 WIZERUNEK FIRMY

 • Employer Branding i rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy
 • Jak szukać najlepszych pracowników – skanowanie rynku pracy

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 • długość i elementy procesu

DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTAYJNCH

 • Błędy w formułowaniu oczekiwań

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu „twardych” danych zawartych w cv,
 • wywiad kompetencyjny – ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencji
 • Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura

 

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30 WYWIAD KOMPETENCYJNY

 • Czym jest kompetencja
 • Klasyfikacja kompetencji
 • Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne
 • Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie
 • Jak pytać o kompetencje

– model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”

– zasady zadawania pytań   Ćwiczenia

– pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)

 

12.30-13.15 Przerwa na Lunch
13.15-15.00 WYWIAD KOMPETENCYJNY cd.

 • Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie

– zdefiniowanie kompetencji (zachowań)

– ułożenie pytań

Film – wywiad kompetencyjny

15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-17.00 Wywiad kompetencyjny  – odgrywanie ról – ćwiczeniaUczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydata wciela się pracownik BIGRAM.

W tym samym czasie, gdy pary rekruterów wychodzą na nagranie, grupa robi case – profil i analiza stanowiska

 

Dzień drugi

9.00-10.30 Film – błędy rekruteraWywiad kompetencyjny – analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:

– zadanych pytań

– weryfikacji kompetencji

10.30-10.45 Przerwa kawowa
11.45-13.00 Analiza scenek – cd.

SPRAWDZENIE REFERENCJI

 • Kwestionariusz referencyjny

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU

 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
 • Feedback dla kandydata – zasady

 

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI

 • Rozpoznanie motywacji
 • Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego

– błędy w procesie,  błędy w ocenie

 • Sygnały ostrzegawcze
 • Skutki złej rekrutacji

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 

 

Zobacz także tu: https://bigram.pl/wywiad-kompetencyjny-w-rekrutacji/

 

Trenerami są doświadczeni konsultanci i rekruterzy BIGRAM:

Katarzyna Borowczyk, Starszy Konsultant/ Menedżer Zespołu

Posiada doświadczenie między innymi jako autor programów szkoleniowych z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, współautor programów szkoleniowych z zakresu Employer Brandingu. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, Employer Brandingu . Wieloletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiska menadżerskie – wyższy i średni poziom zarządzania oraz specjalistyczne (branże: FMCG, finanse-bankowość, konsultingowa, reklamowa), oraz w realizacji projektów: oceny kompetencji metodą wywiadu behawioralnego, outplacement indywidualny i grupowy. Absolwentka  Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, specjalizacja – socjologia pracy .

Anna Duda, Dyrektor Regionu Zachód BIGRAM SA

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie rekrutacji, diagnozy doświadczeń, potencjału kandydatów i pracowników oraz prowadzenia projektów z zakresu outplacementu indywidualnego i grupowego. Realizowała projekty obejmujące stanowiska specjalistyczne oraz kadrę menedżerską średniego i wysokiego szczebla. Prowadziła szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji oraz technik przeprowadzania wywiadu behawioralnego w rekrutacji. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.