Wrocław: szkolenie z wywiadu kompetencyjnego

Nasz wrocławski oddział zaprasza na szkolenie otwarte: Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacji, które odbędzie się 31 marca i 1 kwietnia. Zapraszamy!

SZKOLENIE OTWARTE: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

KONTAKT: Anna Duda,anna.duda@bigram.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.tel.: 605550172; 71/3437115

Dla kogo: nasze warsztaty skierowane są do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Cel warsztatów:
Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w obszarze definiowania kompetencji i formułowania pytań o kompetencje
Rozwój umiejętności praktycznych przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego (zadawanie pytań, weryfikacja kompetencji)
Przekazanie użytecznych narzędzi wspierających proces rekrutacji
Wprowadzenie rzetelnego standardu rekrutacji

CZAS: 2 dni (dzień pierwszy: 9.00 – 17.00, dzień drugi: 9.00 – 17.00)
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE: do 10 Uczestników
Miejsce: ul. Św. Antoniego 2-4 (POKOYHOF)
Cena: 1350 PLN + VAT
Termin: 31.03. – 01.04.2014

METODOLOGIA:
Szkolenie prowadzone z zastosowaniem metod wykładowych oraz interaktywnych (wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje).
Wykorzystanie kamery video podczas ćwiczeń (w zależności od gotowości uczestników do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach zaproponujemy ćwiczenia z kamerą indywidualne lub grupowe)
Do szkolenia zaangażujemy konsultantów/aktorów wcielających się w rolę aplikujących kandydatów
Zbudowane zostaną zestawy pytań do poszczególnych kompetencji jako baza do pracy
Szkolenie poprowadzi 2 trenerów, doświadczonych rekruterów BIGRAM S.A.

MATERIAŁY:
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w celu ugruntowania posiadanej wiedzy

W cenie szkolenia:
Przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe

Program warsztatów

Dzień pierwszy

9.00-9.15 Wstęp

 • Przedstawienie się trenerów i uczestników
 • Poznanie oczekiwań i doświadczeń uczestników
 • Przedstawienie planu szkolenia
9.15 – 11.00 WIZERUNEK FIRMY

$1·         Rola rekrutera w procesie budowy wizerunku firmy

$1·         Jak szukać najlepszych pracowników – skanowanie rynku pracy

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 • Długość i elementy procesu
DIAGNOZOWANIE POTRZEB REKRUTAYJNCH

 • Błędy w formułowaniu oczekiwań

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

$1·         Wywiad zawodowy – służący zweryfikowaniu „twardych” danych zawartych w cv,

$1·         Wywiad kompetencyjny – ukierunkowany na poszukiwanie u kandydata konkretnych kompetencji

$1·         Fazy rozmowy kwalifikacyjnej, treść i struktura

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.30 WYWIAD KOMPETENCYJNY

 • Czym jest kompetencja
 • Klasyfikacja kompetencji
 • Definicja kompetencji na przykładzie – wskaźniki behawioralne
 • Co to jest wywiad behawioralny i jego zastosowanie
 • Jak pytać o kompetencje

– model STAR, sekwencja pytań behawioralnych „kontekst-działanie-rezultat”

– zasady zadawania pytań   Ćwiczenia

– pytania dyskryminujące (kodeks pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)

Film – błędy rekrutera

12.30-13.30 Przerwa na Lunch
13.30-15.00 WYWIAD KOMPETENCYJNY cd.

 • Budowanie pytań o kompetencje Ćwiczenie

– zdefiniowanie kompetencji (zachowań)

– ułożenie pytań

15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-17.00 Film – wywiad kompetencyjny

Wywiad kompetencyjny  – odgrywanie ról – ćwiczenia

Uczestnicy szkolenia odgrywają elementy wywiadu rekrutacyjnego, nagrywane na kamerze. W rolę kandydatów wcielają się pracownicy BIGRAM.

Dzień drugi

9.00-10.30 Wywiad kompetencyjny – analiza nagranych poprzedniego dnia scenek pod względem:

– zadanych pytań

– weryfikacji kompetencji

10.30-10.45 Przerwa kawowa
11.45-12.30 Analiza scenek – cd.

Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia  – po analizie nagranych poprzedniego dnia scenek i uwzględnieniu uwag, uczestniczy odgrywają ponownie scenki z wywiadu kompetencyjnego

12.30 -13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia
15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-17.00 SPRAWDZENIE REFERENCJI

 • Kwestionariusz referencyjny

ZAKOŃCZENIE PROCESU

 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
 • Feedback dla kandydata – zasady

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W PROCESIE REKRUTACJI

 • Rozpoznanie motywacji
 • Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutującego

– błędy w procesie,  błędy w ocenie

 • Sygnały ostrzegawcze
 • Skutki złej rekrutacji

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA


Katarzyna Borowczyk, Starszy Konsultant/ Menedżer Zespołu

Posiada doświadczenie między innymi jako autor programów szkoleniowych z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, współautor programów szkoleniowych z zakresu Employer Brandingu. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, szkoleń z aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, Employer Brandingu . Wieloletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiska menadżerskie – wyższy i średni poziom zarządzania oraz specjalistyczne (branże: FMCG, finanse-bankowość, konsultingowa, reklamowa), oraz w realizacji projektów: oceny kompetencji metodą wywiadu behawioralnego, outplacement indywidualny i grupowy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Socjologii, specjalizacja – socjologia pracy .

Anna Duda, Starszy Konsultant / Dyrektor Regionu Zachód
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie rekrutacji, diagnozy i audytu kompetencji oraz outplacementu indywidualnego i grupowego. Realizowała projekty obejmujące stanowiska specjalistyczne oraz kadrę menedżerską średniego i wysokiego szczebla. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji, wywiadu kompetencyjnego, aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja – psychologia pracy i organizacji.