Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna to najczęściej stosowana metoda selekcji kandydatów. Jest kulminacyjnym momentem procesu rekrutacyjnego, podczas którego masz szansę zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy jako najlepszy/a kandydat/tka na oferowane stanowisko.

Abyś dobrze w niej wypadł(a), musisz wiedzieć:

  • jakie są rodzaje rozmów kwalifikacyjnych,
  • jak się do nich przygotować,
  • jak zachowywać się i co mówić, aby wzbudzić zaufanie,
  • jak opanować stres.

RODZAJE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wstępna rozmowa telefoniczna – W celu szybkiej wstępnej weryfikacji uzyskiwane są podstawowe informacje od kandydata, które rozszerzają dane zawarte w życiorysie.

Wywiad zawodowy – skoncentrowany jest na przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej kandydata i polega na dokładnym prześledzeniu jego drogi zawodowej, poznaniu zakresu obowiązków i zagadnień, z jakimi miał do czynienia oraz na określeniu motywów, które skłaniały go do zmiany miejsca pracy. Pytający stara się określić, w jakim stopniu doświadczenia, umiejętności i wiedza merytoryczna kandydata, odpowiadają wymaganiom na stanowisku, o które się ubiega.

Wywiad  kompetencyjny – w tym przypadku pytający dąży do określenia, w jakim stopniu rozwinięte są kompetencje (na które składają się: wiedza, umiejętności, cechy osobowości) kluczowe dla danego stanowiska, np. nastawienie na rezultat, budowanie zespołu, planowanie i organizacja. Osoba przeprowadzająca wywiad kompetencyjny prosi kandydata o przytaczanie konkretnych sytuacji czy zdarzeń z jego życia zawodowego i na tej podstawie wyciąga wnioski.

Stress-interview – czyli wywiad stresujący. Dość rzadko spotykany w „czystej formie”, jego elementy wykorzystywane są najczęściej w trakcie wywiadu zawodowego lub kompetencyjnego po to, aby sprawdzić, w jaki sposób kandydat poradzi sobie w sytuacji dla niego stresującą, np. częstym wchodzeniem kogoś do pokoju, w którym odbywa się rozmowa, nieprzyjemnym zachowaniem konsultanta prowadzącego rozmowę, nieprzyjemnymi pytaniami itp.

Najczęściej spotykaną formą prowadzenia rozmów podczas rekrutacji jest kombinacja trzech pierwszych rodzajów rozmów.