PROF. WILLIAM L. URY, 24 maja 2007 r.

Ury_zdjcieDochodząc do TAK siła skutecznych negocjacji XXII Seminarium z cyklu Autorytety miało miejsce 24 maja 2007. Poprowadził je światowej sławy guru negocjacji Prof. William L. Ury.

William L. Ury jest współtwórcą programu nauczania negocjacji na Uniwersytecie Harvarda, gdzie obecnie kieruje Globalnym Projektem Negocjacyjnym (Global Negotiation Project). Jest autorem książki The Power of a Positive No: How to Say No & Still Get to Yes / 2007 (na Polskim rynku ukaże się wiosną 2007, w nakładzie Domu Wydawniczego REBIS) oraz współautorem (z Rogerem Fisherem) książki Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (Dochodząc do Tak: Negocjacje bez poddawania się, PWE 2007, wydanie II), bestsellera sprzedanego w pięciu milionach egzemplarzy i przetłumaczonego na ponad dwadzieścia języków. „Żadna inna książka z tej dziedziny nie może jej dorównać pod względem wpływu, jaki wywarła na sposób podejścia praktyków, nauczycieli, badaczy i społeczeństwa do negocjacji” – tak ocenił książkę Narodowy Instytut Rozwiązywania Sporów. Ury jest również autorem nagradzanej książki Getting Past No: Negotiating with Difficult People (Odchodząc od Nie: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE 2004, wydanie II) oraz Getting To Peace – wydanej w miękkiej okładce pod tytułem The Third Side (Dochodząc do zgody, Biblioteka Moderatora 2006).

Przez ostatnie 25 lat Ury był doradcą do spraw negocjacji i mediatorem w wielu konfliktach: od fuzji przedsiębiorstw, przez dzikie strajki w kopalni węgla w stanie Kentucky, po wojny na tle etnicznym na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach i w krajach byłego Związku Radzieckiego. Z byłym prezydentem USA Jimmym Carterem utworzył Międzynarodową Sieć Negocjacyjną (International Negotiation Network), organ pozarządowy starający się położyć kres wojnom domowym na świecie. W latach 80-tych ubiegłego wieku pomagał rządom Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego zakładać centra kryzysowe mające na celu zapobieganie przypadkowemu wybuchowi wojny jądrowej. Był również konsultantem w Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Białym Domu. Ostatnio działał jako mediator, starając się pomóc w zakończeniu wojen domowych w Indonezji oraz Wenezueli.

Ury uczył negocjacji dziesiątki tysięcy kierowników wyższego szczebla, przywódców związków zawodowych, dyplomatów i wojskowych z całego świata. Pomaga organizacjom osiągać obopólnie korzystne porozumienia z klientami, dostawcami, związkami zawodowymi i partnerami biznesowymi. Doradza różnym klientom, od AT&T, IBM i Ford Motor Company po skarb państwa, Departament Stanu i Pentagon.

Jest również współtwórcą e-parlamentu (e-parl.net), portalu stanowiącego internetowe forum dla 25 tysięcy kongresmanów i parlamentarzystów z całego świata, dzięki któremu mogą oni dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami legislacyjnymi, a także poruszać globalne tematy, takie jak: zmiany klimatyczne, oszczędzanie energii oraz terroryzm. Jego najnowszym projektem jest Inicjatywa Drogi Abrahama (abrahampath.org) mająca na celu pokonanie pogłębiającej się przepaści pomiędzy światem islamu a Zachodem. Ury proponuje również utworzenie stałej trasy turystyczno-pielgrzymkowej na Bliskim Wschodzie, która prowadzić będzie śladami Abrahama, postaci jednoczącej judaizm, chrześcijaństwo i islam.

Ury otrzymał nagrodę Whitney North Seymour Award od Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (American Arbitration Association) oraz Order Zasługi od rosyjskiej Dumy. Jego prace często pojawiają się w mediach – od The New York Timesa po Financial Times oraz od ABC po BBC.

Z wykształcenia jest antropologiem społecznym. Magisterium uzyskał na Uniwersytecie Yale a tytuł doktora na Uniwersytecie Harvarda. Badania w zakresie negocjacji prowadził nie tylko w salach posiedzeń i przy stołach negocjacyjnych, ale również wśród Buszmenów na pustyni Kalahari oraz wśród wojowników plemiennych w Nowej Gwinei.