PROF. ROBERT CIALDINI, 27 września 2006 r.

ciandblackwhite„WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI i perswazyjna siła MY w biznesie”. XX Seminarium odbyło się 27 września 2006 r. w Warszawie. z udziałem światowej sławy autorytetu w dziedzinie wywierania wpływu i perswazji, psychologiem społecznym Prof. Robertem Cialdinim.

Prof. Robert Cialdini stopień doktora uzyskał na University of North Carolina, habilitację na Columbia University. Jako visiting professor wykładał na Ohio State University, the University of California, the Annenberg School of Communications oraz the Graduate School of Business of Stanford University. Prowadzi pracę naukową i dydaktyczną na Stanowym Uniwersytecie w Arizonie.

Prof. Robert Cialdini do rewelacyjnych odkryć doszedł nie tylko poprzez typową pracę badawczą akademickiego naukowca, ale prowadząc również tzw. obserwację uczestniczącą. Otóż przez parę lat zatrudniał się incognito w środowiskach zawodowych praktyków wpływu społecznego – w agencjach reklamowych, firmach ubezpieczeniowych, organizacjach zbierających fundusze na różne cele, również w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. We wszystkich tych miejscach podpatrywał „od kuchni”, jakich technik wpływu społecznego używają zawodowcy, w jaki sposób „urabiają” swoich klientów.
Zebraną w ten sposób wiedzę, popartą rzetelnymi badaniami laboratoryjnymi usystematyzował w książce „Influence. Science and Practice” (polski tytuł: „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”). Książka ta stała się światowym bestsellerem, wydana w 20 językach w 23 krajach, sprzedana w ponad milionowym nakładzie.
Prof. Robert Cialdini jest zapraszany na wykłady przez uczelnie na całym świecie. Również największe światowe firmy i organizacje zabiegają o jego wykłady i seminaria dla swoich kadr menedżerskich. Wykładał m.in. dla: NATO, Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, American Advertising Federation, dla firm: IBM, Merrill Lynch, Coca Cola, Kodak, Bayer, Arthur Andersen, LM Ericsson, Compaq, Lucent Technologies, Motorola, Nokia i wielu, wielu innych.