PROF. ROBERT CIALDINI, 20 października 2008 r

cialdini_seminarium20 października 2008 r., w Warszawie odbyło się XXVI SEMINARIUM Z CYKLU AUTORYTETY. Spotkanie pt. „Sztuka przekonywania i wywierania wpływu” poprowadził światowej sławy psycholog społeczny i autorytet w dziedzinie perswazji prof. Robert B. Cialdini.

Robert Cialdini powrócił do Polski po dwóch latach przerwy z nowym programem seminarium. W trakcie spotkania przedstawił  uczestnikom najskuteczniej działające metody perswazji. Opierając się na licznych przykładach omówił na czym polega zasada wzajemności, jak działa reguła niedostępności, czy też zasada społecznego dowodu słuszoności.

Program seminarium został oparty na najnowszej książce mówcy – “Yes! 50 Secrets from the Science of Persuasion” (“TAK! 50 sekretów nauki perswazji”), jak też na przygotowywanej do druku “Moments of Power” oraz bestsellerowej publikacji: “Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” ( Influence. Science and Practice). Książka “Yes! 50 Secrets from the Science of Persuasion” ukazała się w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2007 roku i cieszy się ogromną popularność. Równolegle z amerykańską premierą, w czerwcu 2008 r., książka została wydana w Polsce przez Wydawnictwo Laurum należące do MT Biznes.

Robert Cialdini otrzymał tytuł doktora na the University of South Carolina, a studia podoktoranckie odbył na Columbia University. Gościnnie wykładał na takich uczelniach, jak Ohio State University, University of California, Annenberg School of Communications czy Graduate School of Business of Stanford University. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym psychologii na Arizona State University, który uhonorował go także wyróżnieniem Distinguished Graduate Research Professor.

Szeroka edukacja akademicka z zakresu psychologii wpływu poparta ponad trzydziestoletnimi badaniami tego zagadnienia przyniosła prof. Cialdiniemu sławę na arenie międzynarodowej, jako eksperta z dziedziny perswazji, podatności na wpływy i negocjacji. Do rewelacyjnych odkryć doszedł nie tylko poprzez typową pracę badawczą akademickiego naukowca, ale prowadząc również tzw. obserwację uczestniczącą. Otóż przez parę lat zatrudniał się incognito w środowiskach zawodowych praktyków wpływu społecznego – w agencjach reklamowych, firmach ubezpieczeniowych, organizacjach zbierających fundusze na różne cele, również w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. We wszystkich tych miejscach podpatrywał „od kuchni”, jakich technik wpływu społecznego używają zawodowcy, w jaki sposób „urabiają” swoich klientów.