PROF. PHILIP KOTLER, 17 maja 2006 r.

kotler23„SPRZEDAŻ I MARKETING – nowe zwycięskie idee, strategia i taktyka”. Seminarium odbyło się 17 maja 2006 roku w Warszawie, a poprowadził je jeden z największych autorytetów świata biznesu, guru marketingu Prof. Philip Kotler.

Philip Kotler jest honorowym profesorem marketingu międzynarodowego S.C. Johnson & Son w Kellogg School of Management przy Northwestern University, Evanston, Illinois. Tytuł magistra (MA) otrzymał na Uniwersytecie Chicago, a doktorat (PhD) obronił na Massachussetts Institute of Technology (MIT), obydwa dyplomy z dziedziny ekonomii. Przeprowadził habilitację w dziedzinie matematyki na Uniwersytecie Harvard oraz w dziedzinie nauk behawioralnych na Uniwersytecie Chicago. Otrzymał honorowe doktoraty na Uniwersytecie w Sztokholmie, Uniwersytecie w Zurychu, Ateńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu, Uniwersytecie DePaul, Krakowskiej Szkole Biznesu i Ekonomii, od Grupy H.E.C. w Paryżu, Uniwersytetu Ekonomii i Zarządzania Biznesem w Wiedniu, Budapeszteńskiego Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych i Administracji Publicznej oraz Katolickiego Uniwersytetu Santo Domingo.

Profesor Kotler był pierwszym laureatem „Nagrody dla honorowego wykładowcy marketingu” przyznawanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA) w roku 1985. Europejskie Stowarzyszenie Konsultantów Marketingowych i Trenerów Sprzedaży przyznało Kotlerowi nagrodę za „Doskonałość w marketingu”. Został wybrany „Liderem myśli marketingowej” przez Członków Akademickich AMA w badaniu z 1975 roku. W 1978 roku otrzymał również „Nagrodę Paula Converse`a” przyznaną przez AMA dla uhonorowania jego oryginalnego wkładu w dziedzinę marketingu. W 1989 roku otrzymał Roczną Nagrodę Charlesa Coolidge’a Parlina za badania w dziedzinie marketingu. W 1995 roku międzynarodowa organizacja dyrektorów sprzedaży i marketingu (Sales and Marketing Executives International) obwołała go „Marketingowcem Roku”. W 2002 roku natomiast otrzymał nagrodę „Wykładowcy Roku z dziedziny marketingu” przyznaną przez Akademię Nauk Marketingowych (Academy of Marketing Science).

Był Przewodniczącym Kolegium Marketingu Instytutu Nauk Zarządzania, Dyrektorem Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu, członkiem Zarządu Instytutu Nauk Marketingowych, Dyrektorem Grupy MAC, członkiem Rady Doradczej Yankelovich, a także członkiem Rady Doradczej Copernicus. Jest członkiem Zarządu Szkoły w Szkole Instytutu Sztuki w Chicago i członkiem Rady Doradczej Fundacji Druckera.

Podróżując dużo po Europie, Azji i Ameryce Południowej, Profesor Kotler doradzał i prowadził wykłady w wielu spółkach na temat stosowania solidnych zasad nauk ekonomicznych i marketingowych w celu zwiększenia konkurencyjności. Doradzał również rządom, jak rozwijać i pozycjonować zestawy umiejętności i zasoby ich firm, aby móc konkurować na rynku globalnym.

Profesor Kotler jest autorem następujących prac: Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control; Principles of Marketing; Marketing Models; Strategic Marketing for Non-Profit Organizations; The New Competition; High Visibility; Social Marketing; Marketing Places; Marketing for Congregations; Marketing for Hospitality and Tourism; The Marketing of Nations; oraz Kotler on Marketing. Opublikował ponad sto artykułów w czołowych czasopismach. Kilka z nich otrzymało nagrody.