PROF. PHILIP KOTLER, 14 września 2009 r.

kotler_seminaria14 września 2009 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się XXVIII seminarium z cyklu  AUTORYTETY.  Spotkanie pod hasłem: „Czas chaosu – czas nowych możliwości – najnowsze koncepcje w obszarze marketingu i biznesu” poprowadził legendarny specjalista w obszarze marketingu prof. Philip Kotler.

Odnosząc się do obecnej sytuacji rynkowej, prof. Kotler przedstawił najbardziej efektywne metody radzenia sobie z trudnościami i sposoby dostrzegania możliwości w czasach spowolnienia gospodarczego. Nawiązał do najnowszej książki pt. “Chaos Zarządzanie i marketing w erze turbulencji” (MT Biznes, 2009), której jest współautorem. Omówił również najnowsze rozwiązania w obszarze marketingu i biznesu oraz koncepcje zarządzania firmą w czasie recesji. Zaprezentował ponadto nowe metody prowadzenia badań marketingowych, które mogą prowadzić do nowatorskich rozwiązań.

Poddał analizie sposoby znajdowania i rozwijania nowych możliwości oraz tworzenia skutecznych strategii. W trakcie spotkania przedstawił także kluczowe narzędzia dające możliwość wyróżnienia oferty firmy, w taki sposób, aby stała się charakterystyczna, trafna i ciekawsza od ofert konkurencji.

Prof. Philip Kotler to jeden z największych autorytetów świata biznesu, legenda marketingu. Jest honorowym profesorem marketingu międzynarodowego S.C. Johnson & Son w Kellogg School of Management przy Northwestern University, Evanston, Illinois. Profesor Kotler był pierwszym laureatem „Nagrody dla honorowego wykładowcy marketingu” przyznawanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA) w roku 1985. Europejskie Stowarzyszenie Konsultantów Marketingowych i Trenerów Sprzedaży przyznało mu nagrodę za „Doskonałość w marketingu”. Został wybrany „Liderem myśli marketingowej” przez Członków Akademickich AMA w badaniu z 1975 roku. W 1978 roku otrzymał również „Nagrodę Paula Converse`a” przyznaną przez AMA dla uhonorowania jego oryginalnego wkładu w dziedzinę marketingu. W 1989 roku otrzymał Roczną Nagrodę Charlesa Coolidge’a Parlina za badania w dziedzinie marketingu. W 1995 roku międzynarodowa organizacja dyrektorów sprzedaży i marketingu (Sales and Marketing Executives International) obwołała go „Marketingowcem Roku”. W 2002 roku natomiast otrzymał nagrodę „Wykładowcy Roku z dziedziny marketingu” przyznaną przez Akademię Nauk Marketingowych (Academy of Marketing Science).

Podróżując dużo po Europie, Azji i Ameryce Południowej, Profesor Kotler doradzał wielu spółkom prowadząc wykłady na temat stosowania solidnych zasad nauk ekonomicznych i marketingowych w celu zwiększenia konkurencyjności. Doradzał również rządom, jak rozwijać i pozycjonować zestawy umiejętności i zasoby ich firm, aby móc konkurować na rynku globalnym.

Profesor Kotler jest autorem następujących prac: Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control; Principles of Marketing; Marketing Models; Strategic Marketing for Non-Profit Organizations; The New Competition; High Visibility; Social Marketing; Marketing Places; Marketing for Congregations; Marketing for Hospitality and Tourism; The Marketing of Nations; oraz Kotler on Marketing. Opublikował ponad sto artykułów w czołowych czasopismach. Kilka z nich otrzymało nagrody.