PROF. JIM SCHOLES, 14 listopada 2005 r.

scholesSTRATEGIA – innowacja i wzrost 14 listopada 2005 w Warszawie miało miejsce kolejne seminarium z cyklu Autorytety, podczas którego przedstawiono propozycję światowego guru strategii zarządzania – prof. Gary`ego Hamel`a (profesora wizytującego London Business School, twórcy firmy STRATEGOS, USA). Wydarzenie poprowadził prof. JIM SCHOLES

Prof. Jim Scholes jest dyrektorem zarządzającym założonej w 1995 r. wspólnie z prof. Gary’m Hamel’ em spółki Strategos Europe Ltd., która zajmuje się doradztwem strategicznym. Jako doświadczony praktyk myślenia strategicznego i systemowego oraz profesor wizytujący nauk zarządzania w Lancaster University Management School, prof. Scholes współpracuje z instytucjami sektora publicznego i prywatnego w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Azji. Jego najznakomitsi klienci to między innymi: Nokia, Shell, GM, Whirlpool, Barilla, Kemira, Kone, Fortis, Reed Elsevier, Koç, TeliaSonera, NesteOil, Mars, Allied Domecq, IBM, Honda, National Semiconductor, Eastman Chemicals, Electronic Data Systems, Standard Chartered Bank oraz Danone, gdzie z sukcesem wdrożono koncepcję prof. Hamel’a, o czym uczestnicy seminarium usłyszeli od samego Dyrektora Generalnego Danone Polska – Ramin’a Khabirpour’a