Diagnoza EVP (Employer Value Proposition)

Employer Value Proposition to podstawa, kamień węgielny pod Employer branding. Jeśli w ogóle rozmawiamy o budowaniu wizerunku pracodawcy, należy zacząć od zdiagnozowania wartości pracodawcy.

Aby rozpocząć budowanie koncepcji Employer Brandingu należy w pierwszej kolejności rozpoznać wartość, która będzie leżała u podstawy wszelkiej komunikacji z otoczeniem. Ta wartość i pozycja ( z ang. Employer Value Proposition) musi być spójna, wynikać ze strategii i charakteru kultury organizacyjnej, który już istnieje. Aby strategia EB odniosła pożądany skutek, w długim okresie przynosząc wzrost rozpoznawalności marki, umacniając atrakcyjny wizerunek pracodawcy, musi być przede wszystkim wiarygodna, sprawdzona i oparta na uczciwej komunikacji.

W związku z tym, punktem wyjścia jest diagnoza i analiza bieżącej wartości pracodawcy, czyli ocena jak pracownicy postrzegają firmę, gdzie leżą jej mocne i słabe strony jako Pracodawcy, co jest wartością odróżniającą na tle konkurencji.

Analizę rozpoczynamy od informacji wewnętrznych, płynących od pracowników.Obraz zewnętrzny firmy będzie bowiem wypadkową opinii i działań pracowników, menedżerów, kadry zarządzającej.

Zakres działań i usług prowadzący do diagnozy EVP może obejmować (w zależności od rozmiaru organizacji, stanu bieżącego, itp):

  • ankieta i badanie pracowników (analiza statystyczna) obejmujące stosunek do pracodawcy, motywacje, postrzeganie mocnych i słabych stron, stosunku do przełożonych, etc)
  • wywiady z menedżerami i grupami focusowymi
  • analiza wyników badań zaangażowania
  • analiza komunikacji wewnętrznej (przegląd stosowanych narzędzi takich jak formularze ocen, intranet, newslettery)
  • audyt i diagnoza procesów rekrutacyjnych
  • dodatkowo, rekomendujemy sprawdzenie obecności firmy jako pracodawcy w Internecie (fora, serwisy społecznościowe, blogi)

[/vc_column_text]

Firmy zainteresowane rozmową na temat Employer brandingu zapraszamy do kontaktu.

tel (22)646 94 94