Customer Service Profile

Customer Service Profile to narzędzie dedykowane do oceny osób zatrudnionych w obszarze obsługi Klienta. Ocena obejmuje umiejętności w zakresie analizy danych werbalnych i liczbowych, a także zachowania w kluczowych, z punktu widzenia budowania relacji z Klientem, obszarach, takich jak na przykład elastyczność, takt czy koncentracja. Dzięki dodatkowemu kwestionariuszowi Customer Service Profile umożliwia również sprawdzenie zgodności standardów obsługi Klienta uznawanych przez kandydata ze strategią firmy.

Opis narzędzia Customer Service Profile

Kwestionariusz CSP bada dopasowanie osoby do wykonywanej przez nią funkcji w następujących obszarach:

 • umiejętności analizy informacji słownych – istotnych z perspektywy właściwej komunikacji, rozumienia potrzeb oraz adekwatnego reagowania;
 • umiejętności analizy danych liczbowych – czyli zdolności do właściwego interpretowania i wyprowadzania wniosków z danych liczbowych, a także podejmowania na tej podstawie decyzji i proponowania rozwiązań;
 • cech behawioralnych – czynników wpływających na zachowania osób i ich poziom motywacji do wykonywania pracy w obszarze obsługi Klienta, takich jak takt, koncentracja, zgodność, elastyczność.

Kwestionariusz Customer Service Profile  porównuje wyniki badanej osoby do tzw. Profilu Dopasowania do Stanowiska i ocenia na skali na ile dana osoba odpowiada pożądanemu profilowi.

Cechy kluczowe Customer Service Profile:

 • umożliwia identyfikację osób o predyspozycjach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na stanowiskach związanych z obsługą Klienta
 • jest niezastąpionym elementem procesów rekrutacji, oceny i rozwoju, a także planowania ścieżek kariery i sukcesji osób pracujących w obszarze obsługi Klienta
 • jest przyjazny dla potencjalnego użytkownika i jest dostępny online
 • automatycznie generuje przydatne  raporty

logo-profiles-ladne
Blank job evaluation form with shallow depth of field and selective focus on words.
Human resources, personal audit and assessment center concept - recruiter look for employee represented by icon.
Warszawa tunel

Korzyści/ zastosowanie Customer Service Profile:

 

 • wspiera proces rekrutacji, badając czy i w jakim stopniu osoba jest dopasowana do roli, którą ma pełnić w organizacji;
 • pozwala ocenić umiejętności liczbowe i werbalne, zdolność do wyciągania wniosków na podstawie danych numerycznych oraz właściwe rozumienie słów;
 • pozwala określić jak osoba będzie funkcjonowała w obszarze obsługi Klienta, a także na ile potrafi zachować koncentrację mimo zakłócających bodźców;
 • pozwala ustalić w jakim stopniu przekonania osoby badanej na temat właściwej obsługi Klienta są zbieżne z oczekiwaniami i strategią firmy;
 • udziela praktycznych wskazówek dla menedżerów jak motywować i pracować z podległymi pracownikami, aby osiągali sukces;
 • jest wygodny i szybki – dostępny w wersji online, generuje wyniki i raporty automatycznie po zakończeniu testu; jest bardzo często wykorzystywany w międzynarodowym środowisku biznesowym ze względu na dostępność w 32 językach.

 

Customer Service Profile – stanowią cenne źródło informacji dla managerów, jak kierunkować i motywować, aby dana osoba osiągała jak najlepsze wyniki. Rodzaje raportów:

 

 • Raport indywidualny– zawiera ogólną informację zwrotną dla kandydata/pracownika
 • Raport rekrutacyjny –  dzięki zawartym w nim przykładowym pytaniom, raport ten doskonale sprawdza się w projektach rekrutacyjnych
 • Raport coachingowy – raport ten doskonale sprawdza się zarówno w projektach rekrutacyjnych, jak i może służyć rozmowie rozwojowej przełożonego z pracownikiem, zawiera sugestie szkoleń dostosowanych do uzyskanych wyników

 

KLUCZEM JEST PROFIL DOPASOWANIA DO STANOWISKA

Dane kandydata lub pracownika uzyskane w ramach badania Customer Service Profile porównywane są z tzw. Profilami Dopasowania do Stanowiska, co pozwala na stwierdzenie, czy dana osoba odpowiada oczekiwaniom związanym z danym stanowiskiem pracy.

Firmy zainteresowane skorzystaniem z narzędzia oceny Customer Service Profile zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 661110929 oraz mailowo: bigram@bigram.pl