Coaching

Businesspeople Having Meeting In Modern Office
Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobie coachowanej szybciej rozwijać się i osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki. Jest skuteczną metodą wywoływania zmian w życiu zawodowym i prywatnym, jak również w zachowaniu, reagowaniu na rzeczywistość i jej postrzeganiu.

Rolą coacha w procesie coachingowym jest inspirowanie Klienta do generowania nowych rozwiązań, wsparcie w osiąganiu zamierzonych przez niego zawodowych sukcesów oraz pomoc w pokonywaniu ograniczeń, które mogą przeszkadzać w byciu dobrym i skutecznym menedżerem. Siła coachingu wynika z relacji wzajemnego zaufania pomiędzy coachem a Klientem.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

 

  • zwiększania aktywności zawodowej kadry zarządzającej oraz skuteczności ich działania;
  • podnoszenia poziomu odpowiedzialności i decyzyjności;
  • zmiany postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów;
  • zwieszania efektywności w zakresie komunikacji i współpracy;
  • zwiększania identyfikacji indywidualnych celów i wartości z celami i wartościami firmy;
  • zwiększania efektywności działania, wzrostu świadomości celów, pewności decyzji oraz bardziej świadomego wykorzystania wrodzonych predyspozycji i nabytej wiedzy.