Audyt procesów rekrutacyjnych

Celem audytu jest diagnoza stanu faktycznego procesu rekrutacyjnego.

Audyt ma na celu ocenę wiedzy i umiejętności profesjonalnych w zakresie skutecznej rekrutacji i technik przeprowadzania wywiadów (w tym umiejętności oceny kompetencji rekrutowanych kandydatów).

Dzięki obiektywnej ocenie przeprowadzonej przez naszych doświadczonych konsultantów pracodawcy mogą lepiej wykorzystywać swoje mocne strony i usprawniać procesu rekrutacji. Korzyści obejmują nie tylko kwestie wizerunkowe ale przede wszystkim bezpośrednio przekładają się na zwiększenie efektywności rekrutacji i obniżenie kosztów z nią związanych.

Korzyści z audytu:

  • Precyzyjny przegląd umiejętności i kompetencji rekruterów
  • Wskazanie mocnych i słabszych stron technik przeprowadzania wywiadu wykorzystywanych przez rekruterów
  • Dobór działań rozwojowych
  • Unikanie powtarzania złych nawyków
  • Wzmocnienie dobrych praktyk
  • Wypracowanie korporacyjnych technik rekrutacji

 

ANALIZA KOMUNIKACJI

Analiza ogłoszeń rekrutacyjnych, strony kariera oraz procesu aplikowania z punktu widzenia kandydatów.

OBSERWACJA

Przeprowadzenie obserwacji wywiadu prowadzonego przez rekruterów firmy.

RAPORT

Opracowanie raportu opisującego mocne i słabe strony, przedstawienie rekomendacji.

ROZWÓJ

Możliwa kontynuacja procesu w formie szkoleniowej, przygotowanie projektu rozwojowego dla rekruterów.