HR BIZNES PARTNER

Akademia HR Business Partnera

Akademia HR Biznes Partnera to cykl warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności ważnych w realizacji zadań związanych z wypełnianiem roli HR Business Partnera zaangażowanego we wprowadzanie nowego modelu współpracy między pionem HR i menedżerami liniowymi oraz zwiększanie udziału specjalistów HR we wprowadzaniu dobrych praktyk zarządzania, rozwój kompetencji menedżerów i pokonywanie barier ograniczających efektywność firmy.

Menedżerowie wielu firm często skarżą się, że nie uzyskują oczekiwanego wsparcia od swoich działów HR. Specjaliści HR spotykają się z zarzutami, że w szybko zmieniającym się otoczeniu nie potrafią skutecznie współpracować z menedżerami i pomagać im w znajdowaniu odpowiedzi na liczne wyzwania biznesu. Nasze warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby pomóc menedżerom i specjalistom HR w odpowiednim przygotowaniu się do pełnienia roli partnera i doradcy wspierającego menedżerów liniowych.

Stosowane metody dydaktyczne w Akademii Hr Biznes Partner:

  • mini-wykłady
  • ćwiczenia
  • praca nad studiami przypadków
  • praca w zespołach projektowych
  • dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów
  • analiza aktualnych trendów i efektywnych praktyk

PROGRAM

Moduł IModel biznesowy i strategia firmy. Miejsce ludzi i rozwiązań HR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

Moduł II – Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy. Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o klimat organizacji oraz kodeks wartości.

Moduł III – Model przywództwa w firmie. Wspieranie menedżerów w budowaniu sprawnych i zaangażowanych zespołów.

Moduł IV – Strategia HR zintegrowana z biznesem.
Zarządzanie inicjatywami, projektami i procesami HR w kierunku kształtowania silnego składu osobowego w firmie.

Moduł V – HR Biznes Partner. Miejsce, rola i zadania HR Biznes Partnera w organizacji.

Moduł VI -0Zarządzanie zmianą i innowacje. Wspieranie zarządu i menedżerów w systemowym wprowadzaniu zmian.

Moduł VII – Zarządzanie potencjałem i kompetencjami pracowników. Nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Moduł VIII – Zarządzanie efektywnością pracowników. Nowe podejście do kształtowania i motywowania efektywnych zespołów.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu:

akademie@bigram.pl

tel: 22 646 94 94