Blog

Bigram Blog (Page 4)

Znajdź swoją wymarzoną pracę już dzisiaj!no image found

Sprzedaż w czasach epidemii

Czy w związku z przekierowywaniem większości naszych aktywności do sieci, e-commerce ma się czego obawiać? Jakie dziś wyzwania mają osoby zarządzające firmami które bazują na tym sposobie sprzedaży bądź są zmuszone aby szybko się na ...

Udział w webinariach "Zmiana Kariery Zawodowej"

Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę niezbędną do efektywnego poruszania się po rynku pracy? Zapraszamy na webinaria!

Oferujemy Pakiet 4 webinariów „Zmiana Kariery Zawodowej” w trakcie których Uczestnicy otrzymują kompleksową wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do efektywnego poruszania się po rynku pracy. Webinaria są prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod: prezentacji, pytań, ćwiczeń w celu jak najefektywniejszego zaktywizowania Uczestników. Dodatkowo Uczestnicy otrzymują drogą mailową materiały, ćwiczenia, wzory dokumentów wykorzystywane w trakcie webinariów.

Webinaria są prowadzone przez doświadczonego Senior Konsultanta ds. Rozwoju i Zmiany Kariery. Uczestnik może wykupić pakiet 4 webinariów lub wybrać pojedyncze webinarium.

 

Pakiet webinariów zawiera 4 moduły tematyczne (każdy moduł trwa 3 godziny):

 • Moduł I
  • Analiza kariery zawodowej
 • Moduł II
  • Rynek pracy – aktywne metody poszukiwania pracy
 • Moduł III
  • Przygotowanie dokumentów (CV, List motywacyjny)
  • Profesjonalny wizerunek w Social Media
 • Moduł IV
  • Twoja Autoprezentacja
  • Rozmowa rekrutacyjna & negocjacje

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: 

Magdalena Białek-Letko – Senior Consultant
E-mail: magdalena.letko@bigram.pl
Tel.: +48 695 500 720

Program: Skuteczna Autoprezentacja podczas Rozmowy Rekrutacyjnej

Nie masz doświadczenia w rozmowach rekrutacyjnych? Brak Ci pewności siebie? Przygotujemy Cię skutecznie!

W trakcie programu przygotujemy Cię do jak najlepszego zaprezentowania się w czasie rozmowy rekrutacyjnej:

 • Zapewnimy Ci przygotowanie i przećwiczenie autoprezentacji – precyzyjnej, zwięzłej, skupionej na zasadniczych faktach narracji, które skutecznie zaprezentują posiadane przez Ciebie kompetencje i doświadczenia
 • Zapoznamy Cię z metodologią i praktyką wywiadów kompetencyjnych i zawodowych
 • Zapewnimy Ci symulację rozmowy rekrutacyjnej z Rekruterem BIGRAM i możliwość przeanalizowania nagrania z rozmowy. Symulacja jest niezwykle skutecznym narzędziem przygotowującym do wywiadu rekrutacyjnego. Analiza nagrania pozwala na dostrzeżenie zachowań, których nie jesteśmy świadomi i na wniesienie korekt do autoprezentacj

Elementy programu: 3 sesje doradcze realizowane przez Konsultanta ds. Rozwoju i Zmiany Kariery (spotkania indywidualne bezpośrednie lub on-line); symulację rozmowy rekrutacyjnej z Rekruterem BIGRAM; każda sesja trwająca 2 godziny zegarowe oraz materiały i ćwiczenie do pracy własnej; stały kontakt telefoniczno-mailowy.

Zapewniamy on-linową realizację Programu

Zakres tematyczny sesji konsultacyjnych:

 • I i II Sesja doradcza. Sesje przygotowujące do rozmowy rekrutacyjnej podczas których:
  • opracujemy sukcesy metodą STAR, kluczowe kompetencje i silne strony, wartości
  • przeanalizujemy Twoje CV
  • opracowujemy scenariusz Twojej autoprezentacji na rozmowę rekrutacyjną. Zapoznamy Cię z zasadami i korzyściami „Elevator Pitch”
  • podpowiemy jak odpowiadać na trudne pytania i jakie pytania zadawać
 • Sesja symulacyjna rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzona przez Rekrutera BIGRAM
  • możliwością nagrania rozmowy; raport oraz feedback rozwojowy od Rekrutera co należy poprawić a co warto w Twojej wypowiedzi wzmacniać
 • III Sesja feedbackowo/doradcza z Konsultantem, na której wspólnie przeanalizujecie nagranie symulacji oraz raport Rekrutera i wypracujecie korekty

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: 

Magdalena Białek-Letko – Senior Consultant
E-mail: magdalena.letko@bigram.pl
Tel.: +48 695 500 720

Program "CV Sukcesu"

Chcesz skutecznie docierać do rekruterów? Zadbaj o przygotowanie profesjonalnego CV!

CV to pisemna prezentacja Twojej oferty, musi pokazać odbiorcom, że pasujesz do ich potrzeb oraz spowodować, żeby chcieli się z Tobą spotkać.

 

W trakcie programu pomożemy Ci w opracowaniu profesjonalnego i efektywnego CV, dopasowanego do Twoich celów zawodowych i rynku. Wybierzemy najlepszy dla Ciebie format, zredagujemy przyciągający uwagę profil zawodowy. Nauczymy Cię identyfikacji i używania „słów kluczy” oraz eksponowania swoich atutów dopasowanych do oczekiwań stanowiska na które chcesz aplikować.

 

Elementy programu: 2 sesje doradcze realizowane przez Konsultanta ds. Rozwoju i Zmiany Kariery każda trwająca 2 godziny zegarowe oraz materiały ćwiczenia do pracy własnej; stały kontakt telefoniczno-mailowy.

Zapewniamy on-linową realizację Programu

Zakres tematyczny Programu:

 • I sesja z Konsultantem, z którym omówisz swoje doświadczenia zawodowe, dokonasz oceny kariery zawodowej, przeanalizujesz swoje możliwości i alternatywy na rynku pracy
 • Otrzymasz materiały niezbędne do opracowania projektu CV, w tym ćwiczenia wspierające identyfikację osiągnięć zawodowych, silnych stron i kluczowych kompetencji
 • II sesja z Konsultantem dopracowująca CV, zgodnie ze strategią rozwoju zawodowego
 • Dodatkowo Konsultant wspiera mailowo- telefonicznie przygotowanie finalnej, satysfakcjonującej wersji CV

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: 

Magdalena Białek-Letko – Senior Consultant
E-mail: magdalena.letko@bigram.pl
Tel.: +48 695 500 720

Program Marketing Osobisty

Szukasz nowej pracy? Przygotujemy Cię od A do Z!

Program oferuje 6 sesji konsultacyjnych/coachingowych z dedykowanym Konsultantem ds. Rozwoju i Zmiany Kariery (każda sesja trwa 2 godziny zegarowe) w tym symulacja rozmowy rekrutacyjnej z Rekruterem BIGRAM; stały kontakt telefoniczno-mailowy z Konsultantem, materiały merytoryczne, ćwiczenia, wzory materiałów marketingu osobistego; dostęp do Portalu BliskoKarieryBIGRAM.

Zapewniamy on-linową realizację Programu.

W trakcie programu zostaniesz kompleksowo przygotowany do procesu poszukiwania pracy.

 • Zwiększysz świadomość posiadanych umiejętności, silnych stron i osiągnięć zawodowych
 • Zrozumiesz obecny rynek pracy, swoje alternatywy i możliwości
 • Przygotujesz efektywne CV
 • Skutecznie przygotujesz się rozmowy rekrutacyjnej

Zakres tematyczny sesji konsultacyjnych z dedykowanym Konsultantem:

 • I sesja: ocena Twojej dotychczasowej kariery oraz Twoich możliwości i alternatyw na rynku pracy
 • II sesja: opracowanie profesjonalnego CV
 • III sesja: przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • IV sesja: symulacja rozmowy rekrutacyjnej z Rekrutrem BIGRAM
 • V sesja: wizerunek w Social Media i Networking
 • VI sesja: opracowanie strategii aktywnego docierania do ofert pracy

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: 

Magdalena Białek-Letko – Senior Consultant
E-mail: magdalena.letko@bigram.pl
Tel.: +48 695 500 720

Program PREMIUM - Coaching Kariery

Masz potrzebę stałego rozwoju? Chcesz świadomie zarządzać swoją karierą? Zaprojektowaliśmy ten Program dla Ciebie!

Program dedykowany jest do osób, które chcą zarządzać swoją karierą w oparciu o zidentyfikowane cele zawodowe i mają świadomość potrzeby stałego rozwoju, zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku.

 

Sesje coachingowe prowadzone są przez Konsultanta/Coacha z doświadczeniem biznesowym. Sesja Development Center prowadzana przez doświadczonych Asesorów. Każda sesja coachingowa trwa 2 godziny zegarowe.

Zapewniamy on-linową realizację Programu.

Program obejmuje 4 sesje coachingowe oraz sesję Development Center:

 • I sesja coachingowa:
  • ocena dotychczasowej kariery zawodowej
  • identyfikacja celów zawodowych vs czynniki motywacyjne
  • diagnoza kluczowych kompetencji dla dalszego rozwoju drogi zawodowej
 • Sesja Development Center (całodniowa sesja)
 • II sesja coachingowa:
  • analiza kompetencji ocenianych w trakcie sesji Development Center
  • uzgodnienie kluczowych kompetencji do rozwoju
 • III i IV sesja coachingowa
  • praca nad rozwojem wyznaczonych kompetencji

Coaching jest uznawany za najbardziej precyzyjny sposób rozwoju kwalifikacji zawodowych ponieważ ma bezpośredni wpływ na uzyskiwanie najlepszych efektów ponieważ:
– zwiększa aktywności zawodową uczestnika oraz skuteczności jego działania
– wpływa na zmianę postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów, poprzez usunięcie zahamowań, stereotypów myślenia
– wzmacnia poczucie własnej wartości
– zwiększa pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości oraz jasną wizję celów

Podstawą efektywności coachingu jest gotowość uczestnika do procesu i chęć osiągnięcia  wyznaczonych celów.

Development Center – jest to proces oceny kompetencji, który pozwala na zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów do rozwoju osób objętych badaniem, a także stanowi podstawę do określania działań rozwojowo – szkoleniowych. Efektem procesu jest uzyskanie informacji dotyczących poziomu posiadanych przez Uczestników kompetencji z punktu widzenia efektywności wykonywania zadań na danym stanowisku lub danym obszarze.

Po sesji Development Center powstanie raport indywidualny, zawierający opis poziomu poszczególnych kompetencji, rozdział o mocnych stronach oraz obszarach rozwojowych badanej osoby, jak również rekomendacje rozwojowe w kontekście stawianych przed Uczestnikiem dalszych celów.
W celu przygotowania projektu Development Center istotne jest uszczegółowienie zakresu ocenianych kompetencji, jak i zastosowanych narzędzi. Zestaw badanych kompetencji powstanie podczas sesji Uczestnika
z Senior Konsultantem/Coachem w oparciu o analizę jego planów zawodowych i oczekiwania odnośnie efektywnych zachowań na danym stanowisku.

W ramach sesji Development Center proponujemy ćwiczenia symulacyjne (tj. np. rozmowa z pracownikiem, spotkanie z klientem), zadania pisemne – typu case study, bascet.
Według zasad stosowanych przez firmę BIGRAM podczas sesji każdy Uczestnik jest obserwowany przez przynajmniej trzech asesorów. Natomiast każda z kompetencji badana jest w co najmniej dwóch ćwiczeniach. Dzięki takiemu podejściu dbamy o wysoką jakość i obiektywizację wyników. Wyniki są następnie integrowane
i omawiane podczas dyskusji asesorów biorących udział w sesji. Asesor prowadzący danego uczestnika jest odpowiedzialny za integrację jego wyników, przygotowanie raportu indywidualnego.

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: 

Magdalena Białek-Letko – Senior Consultant
E-mail: magdalena.letko@bigram.pl
Tel.: +48 695 500 720

Sesja konsultacyjna z Ekspertem ds. Rynku Pracy

Chciałbyś zaplanować rozwój swojej kariery ale nie wiesz jak to zrobić?
Zapraszamy do skorzystania z sesji z Ekspertem ds. Rynku Pracy.

Podczas sesji pomożemy Ci w zaplanowaniu i zarządzaniu rozwojem kariery.

 • Ekspert dostarczy Ci wiedzy na temat trendów obecnego rynku pracy, przeanalizuje Twoje szanse i alternatywy, podpowie jakie działania możesz podjąć, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność i wartość na rynku pracy.
 • Możesz również sesję wykorzystać na określenie swoich potrzeb w przygotowaniu się do podjęcia profesjonalnych działań na rynku pracy. Korzystając z wiedzy eksperta dobierzesz najbardziej optymalny dla siebie program.

Sesja konsultacyjna trwa 2 godziny zegarowe. Oferujemy ją w formule spotkania bezpośredniego lub on-line.

Zapewniamy on-linową realizację Programu

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: 

Magdalena Białek-Letko – Senior Consultant
E-mail: magdalena.letko@bigram.pl
Tel.: +48 695 500 720

no image found

Przywództwo w czasach pracy zdalnej

Firmy na całym świecie wprowadziły obowiązkową pracę zdalną. Google, Microsoft, Twitter, Hitachi, Apple, Amazon, Chevron, Salesforce, Spotify. Od Wielkiej Brytanii po USA, Japonię, Koreę Południową, wszystkie firmy globalne wprowadziły w ...
no image found

Ważna informacja

Szanowni Państwo, W tym trudnym dla Wszystkich organizacji momencie, gdzie home office przestał być benefitem a zaczął być sposobem na wykonywanie codziennych obowiązków w naszych „domowych biurach” BIGRAM jest do Państwa dyspozycji. Mam...
no image found

Debata – Motywacja Managerów 2020 – najnowsze trendy

Zapraszamy do obejrzenia relacji z debaty którą zorganizowaliśmy jako BIGRAM we współpracy z BUDIMEX.  Tematem przewodnim spotkania było omówienie wyników ogólnopolskiego badania: Motywacje Managerów 2020 – najnowsze trendy. W debacie wz...