tło oferty

Inne oferty w kategorii

Radca Prawny – Prawo Energetyczne

Konstancin-Jeziorna

Nr ref.: MF/RP/1022

Rekrutujemy dla jednej z największych firm z sektora energetycznego.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie obsługi prawnej Spółki w zakresie regulacji rynku energii elektrycznej, w tym regulacji Unii Europejskiej,
 • czynny udział w pracach międzynarodowych grup roboczych i zespołów zadaniowych do spraw prawnych działających w ramach współpracy europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych (TSO) oraz w ramach ENTSO-E,
 • czynny udział w opracowaniu koncepcji rozwiązań prawnych oraz regulacji dotyczących funkcjonowania rynku energii elektrycznej, w tym Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB), a także metod, warunków, wymogów i zasad przyjmowanych na podstawie rozporządzenia 2019/943 lub Kodeksów sieci ,
 • czynny udział w opracowaniu i opiniowaniu umów o świadczenie usług przesyłania, umów o udostępnianie krajowego systemu elektrycznego, a także weryfikacji opracowywanych aneksów do tych umów,
 • czyny udział w opracowywaniu i opiniowaniu umów zawieranych z zagranicznymi TSO w ramach współpracy międzyoperatorskiej oraz służących wykonaniu obowiązków TSO wynikających z regulacji Unii Europejskiej,
 • wsparcie prawne w sprawach związanych z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków Operatora Systemu Przesyłowego ,
 • sporządzanie rekomendacji, informacji prawnych oraz opinii prawnych w sprawach związanych z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków wynikających z regulacji rynku energii elektrycznej,
 • doradztwo prawne dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz postępowań prowadzonych przed ACER,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu regulacji rynku energii elektrycznej oraz przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie,
 • przygotowywanie lub ocena wymaganych procedurami Spółki wniosków do Zarządu/Rady Nadzorczej/WZA w sprawach z zakresu regulacji rynku energii elektrycznej,
 • opracowywanie i opiniowanie umów o zachowaniu poufności,
 • opiniowanie innych dokumentów wewnętrznych Spółki,
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych Spółki.

WYMAGANIA PRACODAWCY:

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo,
 • uprawnienia radcy prawnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej,
 • znajomość regulacji krajowych w zakresie rynku energii elektrycznej,
 • znajomość regulacji Unii Europejskiej w zakresie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, w tym tzw. Kodeksów sieci,
 • bardzo dobra znajomość przepisów procedury administracyjnej,
 • znajomość regulacji z zakresu pomocy publicznej będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom C1), w szczególności języka prawniczego, umiejętność samodzielnego sporządzania umów, dokumentów i korespondencji w języku angielskim, umiejętność prowadzenia negocjacji w języku angielskim,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz wysokie standardy pracy,
 • umiejętność planowania i wyznaczania celów, priorytetów i sposobów realizacji zadań,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność skutecznej komunikacji.

PRACODAWCA OFERUJE:

 • atrakcyjne warunki Pracowniczego Programu Emerytalnego,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • system premiowy,
 • dofinansowanie posiłków,
 • bony i paczki świąteczne.
Zainteresowane osoby prosimy o aplikację poprzez przycisk:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Aby aplikować na powyższe ogłoszenie niezbędna jest rejestracja on-line w Bazie BIGRAM po wyrażeniu odpowiednich zgód. Proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Nie jest to oferta dla Ciebie? Nie szkodzi! Nie trać kolejnych okazji!
Zarejestruj się w Bezpiecznej Bazie Kandydatów BIGRAM i pozostań z nami w kontakcie!

inne oferty na tym stanowisku

Napisz do nas

* pole obowiązkowe