Prawnik (in-house)

Lokalizacja: Gdańsk

Nr ref.: AJ/PR/0224

Kategorie:

Prowadzimy rekrutację w imieniu naszego Klienta – Spółki notowanej na GPW, zajmującej się opracowaniem terapii komórkowych do zastosowania w chorobach o podłożu autoimmunologicznym. Firma jest jednym z najbardziej konkurencyjnych podmiotów działających w obszarze biotechnologicznym na rynku globalnym.

Twój zakres obowiązków:

 • obsługa organizacyjno-prawna (korporacyjna) organów statutowych Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia),
 • sporządzanie i koordynowanie raportów, analiz, sprawozdań z działalności Spółki,
 • monitorowanie, audyt wewnętrzny i kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
 • monitorowanie aktualnego stanu prawnego, w tym komunikatów GIIF, KNF, PUODO,
 • opiniowanie i tworzenie projektów umów; Udział w negocjacjach umów handlowych z kontrahentami,
 • prowadzenie repertoriów aktów normatywnych i umów,
 • udział w prowadzeniu ewentualnych sporów sądowych,
 • monitorowanie funkcjonowania systemu pełnomocnictw w Spółce,
 • sporządzanie i aktualizacja wewnętrznych dokumentów i aktów normatywnych,
 • tworzenie oraz dostosowywanie procedur wewnętrznych związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz ochroną danych osobowych,
 • udział w zadaniach audytowych oraz kontroli doraźnej w Spółce,
 • raportowanie stanu przestrzegania prawa, doradzanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksu postępowania, standardów rynkowych i dobrych praktyk,
 • zapobieganie konfliktom interesu, monitorowanie umów z kontrahentami i ich przestrzegania,
 • identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego z wymogów prawa,
 • uczestnictwo w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności w organizacji poprzez identyfikację tego ryzyka w procesach, szacowanie i monitorowanie poziomu ryzyka oraz raportowanie w tym zakresie,
 • udzielanie wsparcia właścicielom procesów biznesowych w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności, w szczególności poprzez udział w projektach biznesowych i regulacyjnych, projektowanie mechanizmów kontrolnych, wydawanie bieżących opinii oraz rekomendacji compliance,
 • monitorowanie wdrażania zmian prawnych i wytycznych, standardów wynikających ze stanowisk i decyzji regulatorów,
 • przeprowadzanie kontroli compliance oraz monitorowanie realizacji aktów normatywnych, wydanych zaleceń i poleceń pokontrolnych.

Wymagania pracodawcy:

 • wykształcenie kierunkowe – Prawo,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie obsługi prawnej spółek akcyjnych lub z.o.o.,
 • umiejętność rozpoznawania i eliminowania ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorstwa,
 • znajomość prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w systemie dotacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Pracodawca oferuje:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • elastyczny czas pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikację poprzez przycisk:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Aby aplikować na powyższe ogłoszenie niezbędna jest rejestracja on-line w Bazie BIGRAM po wyrażeniu odpowiednich zgód. Proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Nie jest to oferta dla Ciebie? Nie szkodzi! Nie trać kolejnych okazji! Zarejestruj się w Bezpiecznej Bazie Kandydatów BIGRAM i pozostań z nami w kontakcie!

Scroll to Top