Nowe narzędzia oceny pracowników już w Polsce

narzędzia oceny pracownikówBIGRAM Personnel Consulting wkrótce rozszerzy swoją ofertę narzędzi oceny kompetencji pracowników o dwa nowe kwestionariusze: Profiles Performance Indicator™ i Customer Service Profile™.

Profiles Performance Indicator™ to narzędzie służące ocenie efektywności pracowników. W wyniku jego zastosowania otrzymujemy raporty ukazujące motywy działania poszczególnych osób. Ich istotą jest pomoc w zrozumieniu, motywowaniu oraz zarządzaniu pracownikami w sposób zapewniający wzrost efektywności wykonywanej przez nich pracy. Profiles Performance Indicator™ zapewnia również rozwiązania w zakresie zwiększenia skuteczności personelu. Rozwiązania te obejmują praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych pracowników: sposoby radzenia sobie ze stresem, oakley jupiter .frustracją oraz trudnymi sytuacjami w pracy; metody motywowania; skuteczne podnoszenie poziomu efektywności; ocenę wewnętrznej motywacji. Odpowiada również na pytanie, w jakim stopniu pracownik jest zmotywowany do wykonywania swojej pracy i jakie działania przełożonych mogą jego motywację wzmocnić.

Customer Service Profile™ jest narzędziem służącym do oceny stopnia dopasowania pracownika do konkretnych zadań związanych z obsługą klienta w firmie. System oceny pracowników CSP oparty jest na zestawie cech wyróżnionych w trakcie kompleksowych badań przeprowadzonych przez Profiles International.oakley jawbone. Sprawdza on umiejętność obsługi klienta oraz stopień dopasowania kandydata do stanowiska uwzględniając takie cechy, jak: takt, empatia, orientacja na działanie, elastyczność, koncentracja i zgodność. Ponadto Customer Service oferuje możliwość zweryfikowania czy wartości istotne dla pracownika i organizacji są spójne.

BIGRAM Personnel Consulting jest wyłącznym partnerem Profiles International w Polsce. W swojej ofercie ma trzy narzędzia służące ocenie pracowników: Profile XT, Profile XT Sales i CheckPoint 360°.