Najczęściej zadawane pytania na rozmowie rekrutacyjnej

Przygotowując się do rozmowy rekrutacyjnej przypomnij sobie proces rekrutacji, ogłoszenie, zapoznaj się z firmą, zastanów nad prezentacją swojego doświadczenia. Wśród często pojawiających się pytań na rozmowie są te dotyczące sukcesów, porażek, również sytuacji stresujących. Spodziewaj się też pytania o oczekiwania finansowe i dostępność.

PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PRACODAWCÓW

Pytania na otwarcie rozmowy i pytania ogólne
• Czy miał/a Pan/i problemy z dotarciem do naszej firmy?
• Czy to jest pierwsza Pan/Pani rozmowa kwalifikacyjna? Czy miał/a Pan/i wcześniej kontakt
z naszą firmą?
• Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Proszę opisać siebie w 5 zdaniach.
• Do czego przywiązuje Pan/i wagę w środowisku pracy?

Kwalifikacje, doświadczenia zawodowe
• Na czym polegała Pana/Pani praca (zadania, charakter działalności firmy)?
• Jakie było miejsce stanowiska, które Pan/i zajmował/a w strukturze organizacyjnej firmy?
• W jaki sposób aktualizuje Pan/i swoją wiedzę?

Umiejętności interpersonalne / zarządzanie zespołem
• Jakie Pana/Pani cechy i zachowanie umożliwiłyby efektywną adaptację w nowym zespole?
• W jaki sposób Pan/i motywuje zespół?
• Jakie są Pana/Pani atuty i ograniczenia w roli lidera?
• Proszę podać przykład, kiedy Pana/Pani postawa zapobiegła wybuchowi konfliktu interpersonalnego w firmie. Czego dotyczyła ta sytuacja, jak się Pan/i zachował/a, jakie działania zostały podjęte?

Umiejętność rozwiązywania problemów / zachowanie w sytuacjach stresowych
• Proszę opisać sytuację w pracy, która naprawdę wyprowadziła Pana/Panią z równowagi.
Co się stało, jakie były konsekwencje?
• Proszę opisać sytuację, kiedy musiał/a Pan/i zdążyć na czas z dwoma tak samo ważnymi sprawami, a nie było czasu na załatwienie ich obu. Jak Pan/i dał/a sobie radę?
W jaki sposób ustalił/a Pan/i swoje priorytety?

Samoocena
• Jeżeli zadzwoniłbym do Pana/Pani przełożonych, to jakiej opinii o Pana/Pani pracy mógłbym się spodziewać?
• Za co mogą cenić Pana/Panią podwładni? Jakim szefem jest Pan/i dla nich?
• W jaki sposób awansował/a Pan/i tak szybko w pracy?

Mocne i słabe strony
• Podczas ostatniej oceny pracowniczej, które obszary zostały wskazane przez Pana/Pani przełożonego jako wymagające doskonalenia?
• Jakich zadań ze względu na posiadane atuty/mocne strony nie obawia się Pan/i realizować
w nowym miejscu pracy (jakie to są cechy)? Które zdania mogą sprawić Panu/Pani problem
i dlaczego?

Osiągnięcia
• Proszę wymienić zadania, których realizacja przyniosła Panu/Pani szczególną satysfakcję?
• Co według Pana/Pani znaczy osiągnąć sukces? Co Pan/i uważa za swój sukces?
• Proszę wymienić trzy największe osiągnięcia. Dlaczego są dla Pana/Pani tak znaczące?

Motywacja
• Co Pan/i wie na temat firmy, do której Pan/i aplikuje?
• Jakie są Pana/Pani długoterminowe cele, jak Pan/i chce je osiągnąć?
• Realizacja jakiego charakteru zadań szczególnie Pana/Pani motywuje?
• Jakie dotychczasowe osiągnięcia zawodowe umożliwią Panu/Pani sukces w naszej firmie?