Etapy procesu selekcji

Etapy procesu rekrutacji i selekcji w prowadzonych przez nas projektach różnią się od siebie w zależności od poziomu i specyfiki stanowiska oraz preferencji naszych klientów.

Standardowo nasze projekty rekrutacyjne składają się z kilku etapów:

blank image

Profilowanie stanowiska i ustalenie strategii poszukiwań z pracodawcą

czyli określenie zakresu obowiązków na danym stanowisku i wymagań w stosunku do kandydatów oraz wybór metod dotarcia do nich

blank image

Identyfikacja kandydatów

poprzez poszukiwania bezpośrednie (direct search), wykorzystanie naszej bazy danych, kontakty konsultantów (networking), portale społecznościowe, ogłoszenia rekrutacyjne i inne

blank image

Ocena Kandydatów

W trakcie oceny Kandydatów posługujemy się następującymi metodami:

  • analiza dokumentów aplikacyjnych,
  • wywiad zawodowy,
  • wywiad kompetencyjny,
  • test ProfileXT i inne narzędzia psychometryczne,
  • indywidualne zadania symulacyjne, próbki pracy,
  • Assessment Center,
  • sprawdzenie referencji.

blank image

Rekomendacja

Wymienione wyżej techniki są zawsze indywidualnie dobierane do konkretnego projektu rekrutacyjnego tak, abyśmy w sposób jak najbardziej pełny i dogłębny mogli przeanalizować stopień dopasowania profilu kandydata do wymagań stawianych przez pracodawcę, naszego klienta na danym stanowisku.