DR DANIEL GOLEMAN, 28 września 2007 r.

goleman_zdjcie„Inteligencja Emocjonalna i Inteligencja Społeczna – jak osiągnąć zawodowy i osobisty sukces” XXIII Seminarium z cyklu AUTORYTETY odbyło się 28 września 2007 r. w Warszawie. Poprowadził je wybitny, światowej sławy psycholog dr Daniel Goleman

Dr Daniel Goleman urodził się w Stockton w Kalifornii. Wykłada na Uniwersytecie Harvarda, gdzie wcześniej otrzymał tytuł magistra (M.A.), a następnie doktora (Ph.D.) w dziedzinie psychologii klinicznej i rozwoju osobowości. Accenture Institute for Strategic Change ogłosił go jednym z dziesięciu wiodących intelektualistów z dziedziny biznesu.

Książka „ Inteligencja Emocjonalna”, której autorem jest dr Daniel Goleman, przez półtora roku utrzymywała się na liście bestsellerów New York Timesa . Na całym świecie sprzedała się w 5 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad 30 języków, w ponad 50 krajach.

Dr Goleman jest współzałożycielem Wspólnoty na rzecz Nauczania Akademickiego, Społecznego i Emocjonalnego (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) w Child Studies Center przy Uniwersytecie Yale (obecnie działającej przy Uniwersytecie Illinois w Chicago), której zadaniem jest pomaganie szkołom we wprowadzaniu programu obejmującego naukę panowania nad emocjami. Jednym z efektów działania tej organizacji jest wprowadzenie takich programów w tysiącach szkół na całym świecie.

Dr Goleman jest także współprzewodniczącym Konsorcjum na rzecz Badania Inteligencji Emocjonalnej w Organizacjach (Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations), działającego w ramach wydziału psychologii stosowanej i psychologii pracy w Rutgers University, które zajmuje się poszukiwaniem najlepszych praktyk, mających na celu rozwój kompetencji emocjonalnych.

Otrzymał wiele nagród za swój dorobek literacki i publicystyczny, w tym dwie nominacje do Nagrody Pulitzera za artykuły dla New York Timesa oraz nagrodę Career Achievement Award za publicystykę od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association). W uznaniu jego osiągnięć związanych z propagowaniem wiedzy z zakresu nauk behawioralnych wybrano go na członka Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nauki (American Association for the Advancement of Science).

Zagadnienia poruszone podczas seminarium:

Dr Daniel Golemanprzedstawił, dlaczego kompetencje w zakresie inteligencji emocjonalnej, takie jak: samoświadomość, skuteczne kierowanie emocjami, rozumienie, co myślą i czują inni, oraz efektywność społeczna, są coraz ważniejsze w dzisiejszym świecie biznesu. Te podstawowe umiejętności stanowią podstawę dla wiary w siebie, etyki, umiejętności przystosowania, dążenia do poprawy wydajności, sprawniejszej obsługi klienta oraz wielu innych kompetencji, podnoszących pozycję w miejscu pracy. Sekret zarówno sukcesu osobistego, jak i wielkiego przywództwa tkwi właśnie w inteligencji emocjonalnej.

Daniel Goleman omówił takę neurologiczne podstawy tego zbioru niezbędnych zdolności, poszczególne kompetencje oparte na inteligencji emocjonalnej oraz dowody na ich oddziaływanie. Opisał także wyjątkowy udział inteligencji społecznej w wybitnym przywództwie oraz nowe ustalenia neuronauki, które wyjaśniają, co pozwala liderowi osiągać wyniki biznesowe.

www.goleman.pl