BIGRAM

SEARCH · CAREER · HR

Bigram Dla pracodawcy Outplacement Outplacement grupowy

Outplacement grupowy

parasolki panorama

Program aktywizacji zawodowej dla większej grupy pracowników objętych zwolnieniami z przyczyn leżących po stronie organizacji, wynikających ze zmiany modelu biznesowego firmy, zmian struktury, fuzji czy optymalizacji kosztów.

Nasze działania:

 • Warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy
 • Definiowanie optymalnych obszarów poszukiwań nowego miejsca zatrudnienia, definiowania technik oraz zasad poruszania się na zmieniającym się rynku pracy
 • Wsparcie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych i sposobów autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych
 • Warsztaty doskonalenia umiejętności miękkich

Opcjonalne – spotkania indywidualne, podczas których:

 • Określamy wspólnie z Uczestnikiem kierunki dalszego rozwoju zawodowego,
 • Zwiększamy samoświadomość mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju,
 • Wspieramy Uczestników w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • Udzielamy wsparcia emocjonalnego
 • Doradzamy w zakresie budowania własnego biznesu
 • Monitoring rynku pracy – wsparcie w zakresie poszukiwania i docierania do ofert pracy
 • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i docieraniu do ofert pracy
 • Promocja kandydatury Uczestników: mailingi i rekomendacje do potencjalnych pracodawców, stworzenie bazy danych kandydatów
 • Punkty konsultacyjne – Centrum Aktywizacji Zawodowej

Outplacement grupowy ma szczególne zastosowanie w sytuacji, gdy firma staje w obliczu zmian i restrukturyzacji rozstając się z większą grupą pracowników administracyjnych, produkcyjnych czy specjalistów.