Komunikacja zmian

Business people meeting in office to discuss project

W procesie zmian kluczową rolę odgrywa komunikacja. Zmiany mogą prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa, obaw przed nieokreśloną przyszłością, a co za tym idzie – do spadku motywacji osób pozostających w organizacji. Ważne jest zatem planowe zarządzanie procesem komunikacji. Właściwa komunikacja służy wspieraniu osiągnięcia celów biznesowych firmy i zmniejsza opór w stosunku do zmian, przez co ułatwia ich wdrożenie.

 

Na nasze działania składają się:

  • Przygotowanie zakresu i formy komunikatów
  • Opracowanie harmonogramu komunikacji
  • Wsparcie Organizacji w przeprowadzaniu procesu komunikacji zmian
  • Warsztaty dla kadry menedżerskiej z komunikowania trudnych decyzji/ zmian

 

BIGRAM wspiera kadrę menedżerską przygotowując dla niej specjalne warsztaty z zakresu komunikowania trudnych decyzji. Dzięki udziałowi w warsztatach menedżerowie w spójny sposób będą komunikować proces i podjęte decyzje.

 

Outplacement, który firma oferuje zwolnionym pracownikom, również wymaga odpowiedniego zakomunikowania – np. przeprowadzenia akcji informacyjnej zachęcającej do udziału w programie. Konsultanci BIGRAM doradzają i wspierają Klienta w przygotowaniu materiałów informacyjnych i przekonywaniu pracowników do udziału w programie Outplacementu.