Diagnoza kultury organizacyjnej i komunikacji w firmie

Bigram Dla pracodawcy Diagnoza kultury organizacyjnej i komunikacji w firmie

Najczęściej spotykana w literaturze definicja kultury organizacyjnej to …

… zbiór podstawowych wartości i norm postępowania, dominujący w danej organizacji, podbudowany założeniami i przejawiający się poprzez artefakty.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

  • diagnozy kultury organizacyjnej;
  • określenia pożądanych kierunków zmian kultury organizacyjnej;
  • audytu komunikacyjnego;
  • określenia pożądanych kierunków rozwoju komunikacji wewnętrznej;
  • zdefiniowanie kluczowego ryzyka i działań eliminujących ryzyko.