Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Bigram Dla pracodawcy Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Chcesz budować zaangażowanie pracowników?
Sprawdź co Ich motywuje do działania.

Badanie opinii i satysfakcji pracowników jest narzędziem oceny pozwalającym rozpoznać postawy panujące wśród pracowników w Organizacji i zidentyfikować czynniki, które wpływają na poziom ich satysfakcji i zaangażowania. Poprzez zogniskowane wywiady grupowe, badania ankietowe i wywiady kwestionariuszowe uzyskujemy informacje, na podstawie których możemy rekomendować działania pozytywnie wpływające m.in. na:

  • wzrost motywacji, zaangażowania i identyfikacji pracowników z Organizacją;
  • zmniejszenie rotacji i absencji pracowników;
  • poprawę komunikacji wewnętrznej;
  • bardziej adekwatne do potrzeb Organizacji wykorzystanie kompetencji pracowników;
  • zwiększenie efektywności przywództwa na różnych szczeblach zarządzania;
  • zapobieganie sytuacjom konfliktowym;
  • wskazanie na właściwe instrumenty zarządzania na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie konkurencyjności Firmy;
  • optymalizację kosztów działania Organizacji.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

  • przygotowania i przeprowadzenia badania opinii i satysfakcji pracowników;
  • przeprowadzenia dogłębnych analiz, przygotowania wniosków i rekomendacji dalszych działań;
  • przeprowadzenia warsztatów w zakresie wypracowywania rozwiązań jako etapu wdrożenia działań po badaniu;
  • porównania wyników kolejnych badań, przygotowania wniosków i sugerowanych rozwiązań;
  • udostępnienia benchmarków rynkowych i branżowych.