Assessment Centre

Assessment Centre

Poszukujesz efektywnej metody oceny kompetencji i potencjału pracowników?

Skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania jakim jest Assessment Centre. Metoda polega na obserwacji zachowań uczestników, pod kątem  określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny. Ocena ta ma charakter selekcyjny.

Nasz Dział Rozwoju i Ocen ma szerokie doświadczenie w realizacji procesów Assessment Centre.

Human resources, personal audit and assessment center concept - recruiter look for employee represented by icon.
3976

Godzin AC do 2019 roku

Businesses
1404
Uczestników AC do 2019 roku

KORZYŚCI Z ASSESSMENT CENTRE

  • wybranie i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować pracownik/kandydat na danym stanowisku;
  • obiektywna i bezstronna ocena kompetencji;
  • możliwość porównania uczestników w grupie oraz wyłonienie osób rekomendowanych;
  • zmniejszenie ryzyka związanego z rekrutacją nowych pracowników.

W ramach Assessment Centre proponujemy również wsparcie w:

  • rekrutacji i selekcji pracowników metodą Assessment Centre;
  • obiektywnej oceny mocnych stron i obszarów do dalszego doskonalenia uczestników procesu;
  • oceny potencjału rozwojowego uczestników procesu.

Polecamy również zagadnienia:
| development center | ocena 360 stopni