bigram(at)bigram.pl +48 (22) 646 94 94

Assessment Centre

Istotą metody Assessment Centre jest obserwacja zachowań uczestników, pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny. Ocena ta ma charakter selekcyjny.

godzin AC w 2016 roku
Human resources
Uczestników AC w 2016
Business people meeting in office to discuss project

Korzyści z Assessment Centre

  • wybranie i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować pracownik/kandydat na danym stanowisku;
  • obiektywna i bezstronna ocena kompetencji;
  • możliwość porównania uczestników w grupie oraz wyłonienie osób rekomendowanych;
  • zmniejszenie ryzyka związanego z rekrutacją nowych pracowników.

W ramach Assessment Centre proponujemy również wsparcie w:

  • rekrutacji i selekcji pracowników metodą Assessment Centre;
  • obiektywnej oceny mocnych stron i obszarów do dalszego doskonalenia uczestników procesu;
  • oceny potencjału rozwojowego uczestników procesu.

Polecamy również zagadnienia:
| development center | ocena 360 stopni