Audyt kompetencyjny

Bigram Dla pracodawcy Audyt kompetencyjny

Przed każdą decyzją personalną sprawdź potencjał i możliwości pracowników. Zainwestuj w sprawdzone procesy oceny.

Dysponujemy bogatym wachlarzem narzędzi oceny pracowników pozwalających na diagnozę kompetencji kadr pod kątem wszystkich aspektów istotnych dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Wiedza zdobyta dzięki audytowi kompetencyjnemu pozwala na:

  • zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów do rozwoju pracowników i określenie działań rozwojowo – szkoleniowych;
  • porównywanie uczestników oceny w określonych obszarach, tworzenie rankingów, wyłanianie osób z największym potencjałem i umiejętnościami;
  • podniesienie poziomu samoświadomości uczestników odnośnie posiadanych kompetencji.

Narzędzia oceny pracowników