Akademie i szkolenia

Bigram Dla pracodawcy Akademie i szkolenia

Zaawansowane i zróżnicowane projekty szkoleniowe dla Twojej organizacji, Twoich pracowników, dla Ciebie.

Oferowane przez nas szkolenia są prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowanych trenerów i coachów, posiadających wysokie kwalifikacje psychologiczno-trenerskie oraz menedżerskie w środowisku biznesowym.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych, odpowiadających indywidualnym potrzebom Państwa firmy.

Szkolenia odbywają się z zastosowaniem metod interaktywnych, takich jak:

  • odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników;
  • warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe;
  • dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów;
  • praca nad studiami przypadków i bieżące informacje zwrotne;
  • prezentacje materiału, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, która jest formą uzupełnienia i uporządkowania posiadanej wiedzy.

Proponujemy wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z umiejętności:

  • menedżerskich,
  • interpersonalnych,
  • narzędzi HR.

Akademia HR Business Partnera

Akademia HR Biznes Partnera to cykl warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności ważnych w realizacji zadań związanych z wypełnianiem roli HR Business Partnera zaangażowanego we wprowadzanie nowego modelu współpracy między pionem HR i menedżerami liniowymi oraz zwiększanie udziału specjalistów HR we wprowadzaniu dobrych praktyk zarządzania, rozwój kompetencji menedżerów i pokonywanie barier ograniczających efektywność firmy.

Akademia Asesora

Akademia Asesora to cykl warsztatów dedykowanych osobom posiadającym minimum roczne doświadczenie w pracy w obszarze rekrutacji i/lub rozwoju pracowników. Akademia jest połączeniem teorii z praktyką obejmującą pełen zakres tematyczny dotyczący przygotowania i realizacji projektów Assessment / Development Centre.

Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobie coachowanej szybciej rozwijać się i osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki. Jest skuteczną metodą wywoływania zmian w życiu zawodowym i prywatnym, jak również w zachowaniu, reagowaniu na rzeczywistość i jej postrzeganiu.

Szkolenia z wywiadu kompetencyjnego

Nasze warsztaty skierowane są do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Seminaria z cyklu Autorytety

Przez wiele lat organizowaliśmy z ogromnym sukcesem seminaria z cyklu Autorytety zapraszając do Warszawy takich mówców jak prof. Philip Kotler, prof. Robert Cialdini, Roger Dawson, Jim Cathcart, dr Ichak Adizes, Roger Dawson, Kevin Roberts.

Akademia Rekrutera

Akademia Rekrutera to cykl warsztatów, które proponujemy specjalistom i managerom odpowiadającym za procesy rekrutacyjne w swojej organizacji. Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu, opracowaliśmy zestaw najlepszych praktyk, które gwarantują skuteczność rekrutacji i jednocześnie pozwalają budować autorytet działu HR zarówno wewnątrz organizacji, jak i na rynku.