Akademie i szkolenia

Bigram Dla pracodawcy Akademie i szkolenia

Zaawansowane i zróżnicowane projekty szkoleniowe dla Twojej organizacji, Twoich pracowników, dla Ciebie.

Oferowane przez nas szkolenia są prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowanych trenerów i coachów, posiadających wysokie kwalifikacje psychologiczno-trenerskie oraz menedżerskie w środowisku biznesowym.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych, odpowiadających indywidualnym potrzebom Państwa firmy.

Szkolenia odbywają się z zastosowaniem metod interaktywnych, takich jak:

  • odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników;
  • warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe;
  • dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów;
  • praca nad studiami przypadków i bieżące informacje zwrotne;
  • prezentacje materiału, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, która jest formą uzupełnienia i uporządkowania posiadanej wiedzy.

Proponujemy wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z umiejętności:

  • menedżerskich,
  • interpersonalnych,
  • narzędzi HR.

Akademia HR Business Partnera

Akademia HR Biznes Partnera to cykl warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności ważnych w realizacji zadań związanych z wypełnianiem roli HR Business Partnera zaangażowanego we wprowadzanie nowego modelu współpracy między pionem HR i menedżerami liniowymi oraz zwiększanie udziału specjalistów HR we wprowadzaniu dobrych praktyk zarządzania, rozwój kompetencji menedżerów i pokonywanie barier ograniczających efektywność firmy.

Akademia Asesora

Akademia Asesora to cykl warsztatów dedykowanych osobom posiadającym minimum roczne doświadczenie w pracy w obszarze rekrutacji i/lub rozwoju pracowników. Akademia jest połączeniem teorii z praktyką obejmującą pełen zakres tematyczny dotyczący przygotowania i realizacji projektów Assessment / Development Centre.

Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobie coachowanej szybciej rozwijać się i osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki. Jest skuteczną metodą wywoływania zmian w życiu zawodowym i prywatnym, jak również w zachowaniu, reagowaniu na rzeczywistość i jej postrzeganiu.

Szkolenia z wywiadu kompetencyjnego

Nasze warsztaty skierowane są do osób, które przeprowadzają pogłębione wywiady w ramach rozmów kwalifikacyjnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu behawioralnego.

Seminaria z cyklu Autorytety

Przez wiele lat organizowaliśmy z ogromnym sukcesem seminaria z cyklu Autorytety zapraszając do Warszawy takich mówców jak prof. Philip Kotler, prof. Robert Cialdini, Roger Dawson, Jim Cathcart, dr Ichak Adizes, Roger Dawson, Kevin Roberts.