HR kompleksowo

Rekrutacja, ocena, rozwój.

Ponad 25 lat doświadczeń

Międzynarodowi partnerzy, lokalny know-how.

Specjalizacja sektorowa

Zróżnicowana wiedza i umiejętności.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oddziały BIGRAM

Warszawa

  • ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
  • (22) 646 94 94
  • bigram@bigram.pl

Wrocław

  • ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław
  • (71) 343 71 15
  • bigram.wroclaw@bigram.pl

Poznań

  • ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
  • (61) 850 13 73
  • bigram.poznan@bigram.pl

Administratorem danych osobowych znajdujących się w naszej Bazie Danych BIGRAM jest firma BIGRAM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 521-04-10-988, REGON: 012516102, KRS: 0000061970; kapitał zakładowy/wpłacony: 526 000,00 PLN.
Udowodnij, że jesteś człowiekiem wybierając Kubek.