Skuteczna autoprezentacja

Program: Skuteczna Autoprezentacja podczas Rozmowy Rekrutacyjnej

Nie masz doświadczenia w rozmowach rekrutacyjnych? Brak Ci pewności siebie? Przygotujemy Cię skutecznie!

W trakcie programu przygotujemy Cię do jak najlepszego zaprezentowania się w czasie rozmowy rekrutacyjnej:

 • Zapewnimy Ci przygotowanie i przećwiczenie autoprezentacji – precyzyjnej, zwięzłej, skupionej na zasadniczych faktach narracji, które skutecznie zaprezentują posiadane przez Ciebie kompetencje i doświadczenia
 • Zapoznamy Cię z metodologią i praktyką wywiadów kompetencyjnych i zawodowych
 • Zapewnimy Ci symulację rozmowy rekrutacyjnej z Rekruterem BIGRAM i możliwość przeanalizowania nagrania z rozmowy. Symulacja jest niezwykle skutecznym narzędziem przygotowującym do wywiadu rekrutacyjnego. Analiza nagrania pozwala na dostrzeżenie zachowań, których nie jesteśmy świadomi i na wniesienie korekt do autoprezentacj

Elementy programu: 3 sesje doradcze realizowane przez Konsultanta ds. Rozwoju i Zmiany Kariery (spotkania indywidualne bezpośrednie lub on-line); symulację rozmowy rekrutacyjnej z Rekruterem BIGRAM; każda sesja trwająca 2 godziny zegarowe oraz materiały i ćwiczenie do pracy własnej; stały kontakt telefoniczno-mailowy.

Zapewniamy on-linową realizację Programu

Zakres tematyczny sesji konsultacyjnych:

 • I i II Sesja doradcza. Sesje przygotowujące do rozmowy rekrutacyjnej podczas których:
  – opracujemy sukcesy metodą STAR, kluczowe kompetencje i silne strony, wartości
  – przeanalizujemy Twoje CV
  – opracowujemy scenariusz Twojej autoprezentacji na rozmowę rekrutacyjną. Zapoznamy Cię z zasadami i korzyściami „Elevator Pitch”
  – podpowiemy jak odpowiadać na trudne pytania i jakie pytania zadawać
 • Sesja symulacyjna rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzona przez Rekrutera BIGRAM
  – z możliwością nagrania rozmowy; raport oraz feedback rozwojowy od Rekrutera co należy poprawić a co warto w Twojej wypowiedzi wzmacniać
 • III Sesja feedbackowo/doradcza z Konsultantem, na której wspólnie przeanalizujecie nagranie symulacji oraz raport Rekrutera i wypracujecie korekty
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu:

Agata Lautsch

Menadżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery

agata.lautsch@bigram.pl

+48 605 551 371

LinkedIn

Scroll to Top