Program PREMIUM – Coaching Kariery

Masz potrzebę stałego rozwoju? Chcesz świadomie zarządzać swoją karierą? Zaprojektowaliśmy ten Program dla Ciebie!

Program skierowany jest do osób, które chcą zarządzać swoją karierą w oparciu o zidentyfikowane cele zawodowe i mają świadomość potrzeby stałego rozwoju, zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku.

Sesje coachingowe prowadzone są przez Konsultanta/Coacha z doświadczeniem biznesowym. Sesja Development Center prowadzona jest przez doświadczonych Asesorów. Zapewniamy on-linową realizację Programu.

Co obejmuje program premium – Coaching Kariery

Program obejmuje 4 sesje coachingowe oraz sesję Development Centre:

 • I sesja coachingowa:
  • ocena dotychczasowej kariery zawodowej
  • identyfikacja celów zawodowych vs czynniki motywacyjne
  • diagnoza kluczowych kompetencji dla dalszego rozwoju drogi zawodowej
 • Sesja Development Centre (całodniowa sesja)
 • II sesja coachingowa:
  • analiza kompetencji ocenianych w trakcie sesji Development Centre
  • uzgodnienie kluczowych kompetencji do rozwoju
 • III i IV sesja coachingowa
  • praca nad rozwojem wyznaczonych kompetencji

Coaching jest uznawany za najbardziej precyzyjny sposób rozwoju kwalifikacji zawodowych, bo ma bezpośredni wpływ na uzyskiwanie najlepszych efektów, ponieważ:

 • zwiększa aktywności zawodową uczestnika oraz skuteczność jego działania
 • wpływa na zmianę postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów, poprzez usunięcie zahamowań, stereotypów myślenia
 • wzmacnia poczucie własnej wartości
 • zwiększa pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości oraz jasną wizję celów

Podstawą efektywności coachingu jest gotowość uczestnika do procesu i chęć osiągnięcia wyznaczonych celów.

Co to jest Development Centre?

Development Centre to proces oceny kompetencji, który pozwala na zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów do rozwoju osób objętych badaniem, a także stanowi podstawę do określania działań rozwojowo-szkoleniowych. Efektem procesu jest uzyskanie informacji dotyczących poziomu posiadanych przez Uczestników kompetencji z punktu widzenia efektywności wykonywania zadań na danym stanowisku lub danym obszarze.

Po sesji Development Centre powstanie raport indywidualny, zawierający opis poziomu poszczególnych kompetencji, rozdział o mocnych stronach oraz obszarach rozwojowych badanej osoby, jak również rekomendacje rozwojowe w kontekście stawianych przed Uczestnikiem dalszych celów.

W celu przygotowania projektu Development Center istotne jest uszczegółowienie zakresu ocenianych kompetencji, jak i zastosowanych narzędzi. Zestaw badanych kompetencji powstanie podczas sesji Uczestnika z Senior Konsultantem/Coachem w oparciu o analizę jego planów zawodowych i oczekiwania odnośnie efektywnych zachowań na danym stanowisku.

W ramach sesji Development Centre proponujemy ćwiczenia symulacyjne (tj. np. rozmowa z pracownikiem, spotkanie z klientem), zadania pisemne – typu case study, basket.

Development Centre – jak robimy to w BIGRAM

Według zasad stosowanych przez firmę BIGRAM podczas sesji każdy Uczestnik jest obserwowany przez przynajmniej trzech asesorów. Natomiast każda z kompetencji badana jest w co najmniej dwóch ćwiczeniach. Dzięki takiemu podejściu dbamy o wysoką jakość i obiektywizację wyników.

Wyniki są następnie integrowane i omawiane podczas dyskusji asesorów biorących udział w sesji. Asesor prowadzący danego uczestnika jest odpowiedzialny za integrację jego wyników, przygotowanie raportu indywidualnego.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu:

Agata Lautsch

Menadżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery

agata.lautsch@bigram.pl

+48 605 551 371

LinkedIn

Scroll to Top