DAVE ULRICH, 5 lutego 2009 r.

Ulrich_seminaria

„Przyszłość HR. Dokąd zmierzają najlepsi liderzy?” pod tym hasłem 5 lutego 2009 roku  odbyło się w Warszawie XXVII seminarium z cyklu AUTORYTETY Spotkanie poprowadził guru zarządzania i przywództwa prof. Dave Ulrich. 

Zachodzące na rynku zmiany nie pozwalają nikomu pozostać na nie obojętnym. Jakie wyzwania stoją przed branżą HR? W jaki sposób tworzyć wartość oraz angażować pracowników w ten proces? Odpowiedzieć na te pytania starał się profesor Dave Ulrich,  jeden z największych autorytetów HR na świecie.

Podczas seminarium przedstawił innowacyjne rozwiązania dla branży HR. Przedstawił również najnowsze trendy w przywództwie oraz metody tworzenia marki przywódczej. Omówił także pięć kluczowych postaw efektywnego przywódcy.

Dave Ulrich jest profesorem biznesu na University of Michigan oraz partnerem w firmie consultingowej RBL Group, której działalność koncentruje się na pomocy organizacjom i liderom w prowadzeniu działań mających na celu tworzenie wartości. Prof. Ulrich bada w jaki sposób optymalizując pracę działów HR organizacje rozwijają szybkość działania, umiejętność uczenia się i współpracy oraz pozyskują utalentowanych pracowników oraz przywódców. Pracował jako konsultant lub wykonywał badania na zlecenie ponad połowy firm wymienionych na liście Fortune 200.
Profesor Ulrich jest autorem ponad 100 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych, a także 15 książek. W Polsce wydane zostały cztery książki:

W latach 1990-1999 był redaktorem naczelnym pisma Human Resource Management. Pracował także w radach redakcyjnych 4 czasopism naukowych, w radzie naukowej Southern Virginia University oraz w zarządzie firmy Herman Miller. Od 1994 jest członkiem National Academy of Human Resources. W 2008 i 2006 roku uznany został przez ‘HR Magazine’ za najbardziej wpływową osobą w branży HR.